Anija vald hakkab pakkuma lapsehoiuteenust

1845
Anija abivallavanem MARGE RAJA: „Teeme lastehoiu Kehra vanasse raamatukogusse, mis on algselt ehitatud lasteaiaks.“

Sel sügisel jäi Anija vallas 24 last lasteaiakohata, vallavalitsus otsustas avada lastehoiu.

Anija valla lasteaedadesse on saadud seni kõik lapsed vastu võtta, kuid tänavuse suve jooksul esitati nii palju uusi avaldusi, et selgus – 24 last jääb lasteaiakohata. Neist umbes pooled on sõimeealised, ülejäänud 3-6aastased.
Probleemi lahendamiseks tegi vallavalitsus volikogule ettepaneku eraldada lisaeelarvega raha, et remontida ja sisustada ruumid lastehoiuks, mis on kavas avada veel käesoleval aastal.
Volikogu eraldas ruumide remondiks lisaeelarvega 27 000 eurot, sisustamisele on kavandatud 8000 eurot.
Lastehoid tuleb Laste tänavale Lastetare kõrvale endistesse raamatukogu ruumidesse, mis on algselt olnud lasteaed, ehitati 1950ndail aastail. Esimesse tuppa tuleb garderoob, sellest ühele poole mängu-, teise magamistuba, peale selle tehakse uued tualettruumid. Kui lastehoius on üle 10 lapse, on tervishoiu- ja tuleohutusnõuded ruumidele samad, mis lasteaiarühmade puhul.
Kui palju saab Kehra lastehoidu lapsi vastu võtta, selgub pärast seda, kui ruumid remonditud ning on täpselt teada, kui palju on seal põrandapinda. Vallavalitsus loodab, et sinna mahub kuni 20 last. Lastehoid jääb Lastetare hallata, töötajad võtab tööle lasteaia direktor.
Anija abivallavanem Marge Raja tõdes, et otsus lastehoiu avamise kohta tuli langetada kiiresti, kevadel ei osatud nii suurt vajadust lasteaiakohtadele ette näha: „Kui on tegu pere esimese lapsega, ei pruugita alati teada, et avaldus lasteaiakoha saamiseks tuleks esitada varem. Kindlasti on veel mitmeid inimlikke põhjuseid – näiteks võib äkki selguda, et majanduslikel põhjustel on vaja emal tööle minna ja laps tuleb panna lasteaeda. Mõned noored pered on ehk alles suvel  Anija  valda  elama  kolinud.“
Abivallavanem rääkis, et üheski naabervallas lapsehoiuteenust ei pakuta, ka mitte eraettevõttena, lähimad hoiud on Tallinnas: „Otsustasime lapsehoiuteenuse kasuks, seal saavad koos olla eri vanuses lapsed. Elu on näidanud – kui teeme vaid sõimerühma, ei pruugi sinna tulla piisavalt lapsi, sest kõik algul soovinuist ei too siiski last sõime. “
Ka kõrvalasuvale Lastetare lasteaiale uue liitrühma avamist ei pidanud vallavalitsus mõistlikuks, kuna aasta või kahe pärast ei pruugi lisarühma enam vaja olla – kui näiteks lasteaedadest läheb kooli rohkem lapsi, kui on uusi kohasoovijaid.
Lastehoius ei toimu sihipärast õppetööd, nõuded lapsehoidjale on veidi madalamad lasteaiaõpetaja kvalifikatsiooninõuetest.
Abivallavanema sõnul on Anija valla lasteaedades lapsi, kes käivad seal vaid paaril-kolmel päeval nädalas: „Kui oma vallas on lastehoid, saab vanematele sellisel puhul soovitada, et nad paneksid lapse pigem hoidu. Küll aga jälgime, et viieaastased läheksid kindlasti lasteaeda, et saada kahel viimasel lasteaia-aastal hea ettevalmistus kooliks.“
Hoiukohta kavatseb vallavalitsus hakata pakkuma ka neile lastele, kes kasutavad lasteaias osaaja kohta ehk on seal üksnes ennelõunal –  söövad, õpivad ja mängivad, kuid lahkuvad enne, kui teised lapsed lähevad magama.
„Edaspidi on võimalik, et võtame lastehoidu vaid sõimeealised lapsed – saame seda igal aastal jooksvalt otsustada, vastavalt sellele, nagu on parasjagu nõudlust. Pole ka välistatud, et mõne aasta pärast kasvab lastehoid üle lasteaiarühmaks,“ lausus Marge Raja.
„Nüüd tuleb tellida projekt, seejärel teha riigihange ehitaja leidmiseks. Harju maavanemalt peame taotlema lapsehoiuteenuse pakkumiseks tegevusuba, siis saab hakata otsima töötajaid. Nii et palume lapsevanematel varuda natuke kannatust.“
Kui palju lapsehoid maksma hakkab, selgub edaspidi, lisas abivallavanem.

Eelmine artikkelVõimalus väikeettevõtjatele
Järgmine artikkelJumindal käis miinilahingu 75. aastapäeva tähistamisel palju rahvast