Lumelükkamisest teedel-tänavatel ja parklates

2477

Aasta lõpus tekkis Raasiku vallas rahulolematus uue lumelükkajaga.

Enne aastavahetust hakkas Facebooki grupis Eluterve Raasiku levima foto Raasiku Konsumi parklast, kuhu olid kuhjatud suured lumehunnikud. Pilt sai mitukümmend kommentaari – kohalikud andsid teada, et sahk pole jõudnud ka Raasiku surnuaia parklasse, lahti oli ajamata mitmed kõrvalteed nii Raasikul kui Arukülas.
Kuigi paar päeva hiljem oli sahk parklad ja teed puhtaks teinud, jäi mitmele kommenteerijale arusaamatuks, kelle kohustus on lükata lumest puhtaks parklad, kui kiiresti peab lumelükkaja hakkama teid puhastama ning kuhu teatada, kui pole tuldud lund lükkama.
Raasiku elanik Erik Tammsoo rääkis, et aasta lõpus rohke lumega oli seis kehv: „Kui lund lükati, siis kitsalt, jalakäijatele polnud kusagil kohta. Sama jama on ka Arukülas, kus pidin terviseraja parklasse autoga kinni jääma.“
Ta lisas, et varasematel aastatel lükati lund paremini ning sellega nõustuvad paljud: „Kohalikud traktoristid teadsid, kust ja kuidas ajada. Neil olid korralikud võimsad masinad ja laiad sahad. Uus lükkaja leiti riigihankega, aga see, et lepingut ei saa teha pikemalt kui aasta, on minu meelest imelik. Puudub ju huvi tehnikasse investeerida, kui pole teada, kas järgmisel aastal tööd saab.“
Raasiku vallavanem Raivo Uukkivi sõnas, et on Facebookis algatatud teemaga kursis: „Oma kümneaastase vallajuhikogemuse põhjal võin öelda, et esimeste korralike lumesadude ja -tuiskude ajal on igal aastal emotsioonid üleval, nii kõigis omavalitsustes. Sotsiaalmeedia abil on võimalik operatiivselt infot anda, kuid ka emotsioone võimendada ja juhtida.“
Ta lausus, et Raasiku Konsumi parkla kuulub maanteeametile, kellel on kohustus seda pinda hooldada ja puhastada: „Parklad, mis kuuluvad vallale, puhastab riigihanke võitja, Raasiku valla talvine teehooldaja OÜ Hong. Need parklad, mis vallale ei kuulu, peab puhastama nende omanik. Surnuaia  parkla  on  küll  valla  oma,  kuid jäi jõulude ajal lumelükkajal ilmselt teadmatusest puhastamata.“
Vallavanem tõdes, et Raasiku ja Aruküla alevikes on olnud lume koristamisega tõepoolest probleeme: „Üks põhjus on kindlasti see, et lumelükkajad on uued, teisalt on küsimus kasutatavas tehnikas. Komplektina saame olukorra, kus teenusega ei saa rahul olla. Vallavalitsus on selle teemaga tegelenud ja teenusepakkujat koolitanud.“
30. detsembril sõitis vallavanem Raasiku tänavad läbi: „Oli mõni halb koht nii Meierei tänaval kui ristmikutel, kuid üldpilt oli parem kui Arukülas. Kui teid ja tänavaid vaadata, on näha, et tehnika on seal peal siiski käinud. Kui traktorit pole näinud, ei tähenda, et see pole käinud. Iseasi, kui tulemuslikult on tööd tehtud.“
Ta lisas, et tihe lumesadu ja tuisk muudavad puhastamise keerulisemaks: „Seaduse järgi peab traktor jõudma teed puhastama 12-24 tunni jooksul pärast saju lõppu, siis võib olla aga lumi osaliselt kinni sõidetud ning seda on raskem teisaldada. Nii hakkab lumekiht kasvama ja kui läheb äkitselt sulale, tekib lumesupp, mida on raske teedelt minema saada.“
Raasiku ja Aruküla mitmed elanikud kommenteerisid, et varasematel aastatel, kui teid lükkasid lahti kohalikud, oli tulemus parem, sahka nähti teedel tihedamini ning igas piirkonnas oli teada, kelle poole pöörduda, kui teed polnud hakatud piisavalt kiiresti puhastama.
Vallavanem lausus, et sel aastal on valla lepingupartner OÜ Hong, kes on lumelükkaja kogu Raasiku vallas: „OÜ Hong juht Margus Pettai on teenusepakkuja ning õige isik, kelle poole pöörduda, kontaktid leiab valla kodulehelt. Muidugi võib pöörduda ka valla haldusjuhi Peeter Liinsoo või ehitus- ja keskkonnaosakonna juhi Alari Kruusvalli poole, tööpäevadel saab helistada valla üldtelefonil.“
Raivo Uukkivi täpsustas, et eelmisel aastal polnud vallal talviseks teehooldeks lepingupartnerit, sest riigihange luhtus. Siis lükati lund ühekordsete kokkulepete alusel.
Anija vallas
Anija abivallavanem Urmo Sitsi ütles, et kõiki asulate avalikke parklaid ja platse, sealhulgas ka kaupluste esiseid autokohti, lükkavad lumest puhtaks valla palgatud ettevõtjad.
Kortermajade juures hoiavad valla palgatud ettevõtted puhtana vaid sissesõiduteed, majaesised parklakohad peavad lumest puhastama majaelanikud ise: „Kui sinna tekib väga palju lumesuppi, oleme umbes korra kuus ka sealt lükanud.“
Paar aastat tagasi otsustati, et valla kulul tehakse talihoolet vaid valda sisseregistreeritud inimeste koduteedel. See tõi Urmo Sitsi sõnul Anija valda elanikke juurde. Korra-kaks aastas kontrollitakse andmeid ning lumelükkajaile on antud kaardid, kus on kirjas, milliseid teid tuleb lumest puhastada.
Kõige pikemad külateed üksikute taludeni, mida hoitakse valla kulul talvel puhtana, on mitme kilomeetri pikkused, Pillapalus üks tee 10 kilomeetrit suurest teest eemal: „Peame lükkama, seal elavad meie oma valla inimesed, kuigi igal pool ei pruugi sahk käia just sama sageli kui tugiteedel.“
Kuusalu vallas
Kuusalu valla majandusspetsialisti Madis Praksi sõnul lükatakse valla kulul lund avalikel platsidel ja kõnniteedel, kaupluste parklate lumelükkamise tellivad nende omanikud.
Lumelükkajatega on sõlmitud 3aastased lepingud. Traktorid sõidavad teedele siis, kui lund on sadanud vähemalt 10 sentimeetrit ning ekstreemsetes oludes, näiteks suure sula tekkimisel, kui teedel on lumesupp.
Madis Praks: „Traktoristid on oma otsustes suhteliselt iseseisvad, otsustavad väljasõidu vastavalt ilmastikuoludele. Nad hoiavad oma piirkonnal ise silma peal, sest vald on suur, olukorrad võivad olla erinevad.“
Kuusalu vald teeb lumetõrjet kõigi vallaelanike koduväravani.

Eelmine artikkelMis on kogukond?
Järgmine artikkelSõnumitooja 14. jaanuari lehes