Anija nelja naise Tallinnas käimine päästis mõisa

2797
Neli naist, kes käisid Tallinnas peaministri vastuvõtul: Anija Muinsuskaitseseltsi juhtinud MILVI SCHMEIDT, tookordne Anija vallavanem ILSIA VÄLI ja abivallavanem SIRJE KUIMET ning Anija algkooli juhatanud TIIU TRISBERG.

Järgmisel teisipäeval, 24. märtsil möödub 22 aastat päevast, mil Anija valla neli naist käisid Tallinnas peaminister MART LAARI juures Anija mõisa jaoks raha küsimas.

Anija mõisa peahoone sai uue kivikatuse1994. aastal.
Anija mõisa peahoone sai uue kivikatuse1994. aastal.

Pärast seda hakati pidevalt rääkima, et Anija mehed said Tallinnas peksa, aga Anija naised tulid pealinnast tagasi katusekividega.„Nüüd on sellest palju aega möödas, vahepeal on sirgunud uus põlvkond, kes seda ei tea,“ ütleb tookordne abivallavanem Sirje Kuimet, kes hiljem oli Anija vallavolikogu esimees.
Tema oli üks neljast naisest, kes käis Toompeal peaministri vastuvõtul. Teised olid vallavanem Ilsia Väli, Anija algkooli juhataja Tiiu Trisberg ning Anija Muinsuskaitse Seltsi esinaine Milvi Schmeidt.
Kiri MART LAARILE
22. veebruaril 1992 tähistas Anija Muinsuskaitseselts Anija mõisas Eesti Vabariigi 74. aastapäeva. Kõnelema oli kutsutud ka ajaloolane Mart Laar, kes oli sel ajal Eesti Vabariigi Ülemnõukogu liige.
„Pärast pidulikku aktust olime seltsi liikmete ja külalistega õpetajatetoas vestlusringis, teema olid poliitika ja mälestused. Mart Laar kui ajaloolane oli väga vaimustatud, et üks väike kool elab ja saab jõudu juurde,“ on kirjas Milvi Schmeidti koostatud kroonikaraamatus.
Kool oli Anija mõisas 15aastase vaheaja järel uuesti avatud 1990. aastal. Hoone vajas hädasti remonti. Kõige halvemas seisus oli lagunev eterniitkatus, mis lasi osaliselt läbi, ka vahelaed vajasid vahetamist. Värskelt omavalitsusliku staatuse saanud Anija vallal selleks raha ei olnud. Mõte pöörduda abi saamiseks otse vahepeal peaministriks saanud Mart Laari poole, tuli koolijuht Tiiu Trisbergil. Vallavalitsust selle vajalikkuses veenda polnud vaja, sest vallavanem Ilsia Väli oli ka ise Anija Muinsuskaitse Seltsi liige.
Kroonikaraamatus on kirjas, et 1. märtsil 1993 tegi Anija vallavalitsus taotluse pääseda peaministri jutule. Eesmärk oli saada raha Anija mõisa remondiks, peamiselt kunagise kivikatuse taastamiseks.
Ilsia Väli mäletab, et kirja koostamisest oli isekeskis olnud juttu juba varem, aga kui kuuldi, et Mart Laar tuleb kohtuma Harjumaa omavalitsusjuhtidega, tehti see kiiresti valmis.
„Võtsin kirja vallavanemate nõupidamisele kaasa ja andsin isiklikult Mart Laarile üle,“ sõnab ta.
Sapikaga Toompeal
Peaministri vastus tuli väga kiiresti ning 24. märtsil 1993 sõitsidki Anija valla neli naist vallavalitsuse sinise „sapikaga“ Toompeale, et kohtuda peaministriga ja paluda toetust Anija mõisa katuse vahetamiseks.
„Eks me lootsime raha saada, kuigi kindel selles ju olla ei saanud,“ märgib Sirje Kuimet.
Peaministri tööruumid olid sel ajal riigikoguga samas hoones. Naised juhatati läbi suure fuajee ja laiadest treppidest üles peaministri kabinetti.
„Meie istusime ümber laua, Mart Laar tuli veidike hiljem,“ mäletab Tiiu Trisberg.
Ilsia Väli lisab: „Vasakul oli peaministri töölaud. Mäletan väga hästi, kui ta tuli, ütles, et meil pole ametlik kohtumine, istume lihtsalt diivanile. Nii et kui Anija mehed said kunagi Tallinnas peksa, siis meie istusime Tallinnas nahkdiivanil.“
Kui Milvi Schmeidtil on meeles, et tema oli ülejäänutega lihtsalt kaasas – põhiliselt rääkisid peaministriga tähtsat juttu vallavanem ja tema abi ehk Ilsia Väli ja Sirje Kuimet, siis Ilsia Väli mäletab teisiti: „Milvi rääkis mõisa ajaloost ja see köitis peaministrit. Usun, et just see on põhjus, miks ta üldse otsustas meid toetada.“
Naised arvavad, et kindlasti oli suur osa ka sellel, et mõisas tegutses kool ning Mart Laar oli seal ise korra käinud, teadis, mis olukorras on koolimaja ehk mõisa peahoone. Kui kaua Anija-naiste ja peaministri kohtumine kestis, nad enam öelda ei oska, oletavad, et ilmselt rohkem kui pool tundi.
„Käik Toompeale oli vahva ning seal oli tore ja vaba olemine. Mart Laariga oli väga mõnus vestelda, tundus, nagu oleksime eluaegsed tuttavad,“ räägib Sirje Kuimet.
Kohtumise tulemusena palus peaminister teha eelarvestus, kui palju oleks vaja raha Anija mõisale uue katuse panemiseks.
Raha eraldati kiiresti
Naiste Tallinnas käimisest vähem kui kuu aega hiljem, 20. aprillil 1993, võttis valitsus vastu korralduse nr 176-k. Selles on kirjas: eraldada Vabariigi Valitsuse reservfondist Harju maavalitsusele 350 000 krooni Anija algkooli katuse kapitaalremondi kuludeks. Korraldusele on alla kirjutanud peaminister Mart Laar.
Katusekivid osteti Kuusalust Est-Steinist, kuid mingil põhjusel jäi katuse vahetamine venima. Miks, seda naised enam ei mäleta. Küll aga on Ilsia Välil ja Sirje Kuimetil meeles, et ostetud katusekivide hoiustamine oli paras peavalu – kivid seisid alustel mõisahoone ees ning naistel oli pidev hirm varaste ja heitlike ilmade ees. Endisele vallavanemale meenub veel, et kui lõpuks katuse vahetamiseks läks, selgus, et kivid olid praagid ning tuli uute vastu välja vahetada.
Uue punase kivikatuse sai Anija mõis 1994. aasta suvisel koolivaheajal. Selle paigaldasid ASi Roosi töömehed, tööd kureeris mõisate asjatundja Urmas Arike.
„Tõime ta siia ja ronisime kõik koos pööningule. Mul on väga selgelt meeles, kuidas Arike ütles, et see mõis on võrreldes paljude teiste mõisatega säilinud väga hästi,“ jutustab Milvi Schmeidt.
19. novembril 1994 tähistati Anija Muinsuskaitseseltsi 6. aastapäeva ning kohal oli ka Anijalt pärit regionaalminister Eiki Nestor. Kroonikaraamatus on kirjas, et koolijuhataja Tiiu Trisberg rääkis  siis  ka  mõisa  katuse  taastamisest: „Tänu peaminister Mart Laari antud rahale, kohalikule organiseerimisele, ASi Roosi töömeeste tööle ja valla abile sai mõisale peale ilus kivikatus.“
20. novembril 1998. aastal käis Anija Muinsuskaitseseltsi 10. aastapäeva puhul Anijal taas Mart Laar. Ta oli siis riigikogu liige, 5 kuud hiljem sai teist korda peaministriks. Üheskoos meenutati Anija-naiste Tallinnas käiku.
„Nüüd näen ma ka seda katust, mille ehituseks eraldasime tookord raha. Kuigi kõige tähtsam on alati see, mis toimub katuse all,“ ütles ta siis.
Mullu suvel sai Anija mõis taas uue katuse, 25 aastat tagasi ei osatud seda teha piisavalt kvaliteetselt. Tallinnas käinud Anija-naised arvavad, et nüüd on mõisa võimalik rekonstrueerida tänu sellele, et aastaid tagasi taastati seal kool ning vahetati välja vana eterniitkatus. Nad usuvad, et kui seda poleks tehtud, oleks praeguseks Anija mõisast alles vaid varemed.