Harjus on katastrisse kantud 97,5 protsenti maadest

1182

Loksal on maareform pooleli kolme kinnistu osas.

Et täiendada maa-ametist  saadetud kirjutist maareformi praegusest seisust,  palusime  omavalitsuste maaspetsialistidelt lisainfot.
Loksa abilinnapea Andres Kaskla sõnul on Loksal katastrisse kantud 99 protsenti maast.  Tagastamine ja erastamine on Loksal lõpule viimata kolme kinnistu puhul. Neist ühega olnud kohtuprotsess on lõppenud, katastrisse kandmine ootab piiriprotokolli allkirjastamise taga. Ühel metsatükil on palju õigustatud subjekti kaugemaid pärijaid.  Kolmas  on  elamu­krunt, mis on veel erastamata .“
Raasiku vallas on maareform maa-ameti andmetel läbi viidud 99,4 protsendi osas. Raasiku valla juhtiv maakorraldaja Annika Jõgimaa, kes on selles ametis jõudnud olla paar kuud, ütles, et üks tagastamisjuhtum on seisma jäänud maaomanike initsiatiivi puudumise tõttu. Mõningate kinnistute vahele on jäänud maaribad, mille puhul on vaja välja selgitada piirinaabrite ja riigi huvi.
Anija vallas on katastris 97,5 protsenti maast. Maakorraldaja Mait Paasik rääkis, et kolm tagastamist on tegemata, maavanema otsusega on nende  osas  maareformi  lõpptäht­ajaks määratud käesoleva aasta lõpp. Kinnistute omanikele on maavanema otsusest teatatud, seni ei ole üks õigustatud subjekt vallamajja pöördunud ning kahe talu tagastamiseks on maa mõõdistustööd tellitud. Ka on lõpule viimata kümnekonna kinnistu erastamine, pooleli mõnede maatükkide munitsipaliseerimised ning on ka reformimata riigimaid, mis jäetakse riigi omandisse. Kokku on maareform Anija vallas pooleli umbes 1500 hektaril.
Ka Kuusalu vallas on maareform tehtud 97,5 protsendil territooriumist – maa-ameti info järgi. Kuusalu valla peamaakorraldaja Peeter Raudsepp kommenteeris, et tema arvestuste põhjal on tulemus väiksem. Kuusalu vallas on mere-äärsetes külades pooleliolevaid maavaidlusi ning ka mõnes teises külas annab tunda omaaegne kiirustamine, kui maid tagastati kaardimaterjali alusel. Nüüd on kaardid täpsustunud, riigikohtu lahendite põhjal on ka osad seisukohad muutunud, nendest asjaoludest tulenevalt tuleb teha väga kaalutletud otsuseid.
Peeter Raudsepp: „Me ei kiirusta inimesi tagant, et ruttu maareform ära lõpetada. Kogemused on näidanud, mitmed kiirustamised on lõppenud kohtuvaidlustega. Lõpetada on lihtne, aga katsu ennistada. Sugulaste omavaheliste keeruliste maavaidluste puhul näeme, et ükskõik, millise otsuse teed, teine pool kindlasti vaidlustab, sest ühele on see positiivne, teisele negatiivne. Tahame, et õiglus oleks.“
Kuusalu vallas on maareform lõpetamata veel vähem kui 2000 hektaril.