Anija mõisas asub nüüd kogu Harjumaa noorteinfokeskus

2731
Harjumaa Noorteinfo Keskuse koordinaator MARGE AASALAID töötab ka Aruküla Waldorflasteaias.

Sellest aastast jagab kogu maakonnas noorteinfot MTÜ Koostöökoda allüksusena töötav Harjumaa Noorteinfo Keskus.

2001. aastal pakkus Harju maavalitsus Anija vallas tegutsevale MTÜle Koostöökoda võimalust hakata noorteinfo edastajaks Ida-Harjumaal. Selleks loodi Ida-Harju teabe- ja nõustamiskeskus. Lääne-Harjumaal hakkas sarnast teenust pakkuma Keila noortekeskus. Keskustega sõlmiti igal aastal uued lepingud ning nad korraldasid õpitubasid koolides ja noortelaagrites, et vahendada noortele vajalikku infot.
Sel aastal Keila noortekeskus enam noorteinfo edastamise tööd teha ei soovinud ning maavalitsus pakkus kogu Harjumaa noorteinfo teenust oma teisele kauaaegsele lepingupartnerile, Anija mõisas tegutsevale Kootöökojale.
„Kuna Koostöökoda oli huvitatud võtma endale kogu Harjumaa noorteinfo töö, siis kaks keskust ühendati,“ ütles Harjumaa Noorteinfo Keskuse koordinaator Marge Aasalaid.
Peale tema on keskuses tööl noorteinfospetsialist Helina Lillsoo, kes oli samas ametis Koostöökoja juures ka varem. Ülejäänud on lepingulised koolitajad, kes viivad koolides ja noortekeskustes läbi õpitubasid, peavad loenguid: „Koolitajaid on peale meie praegu kaheksa. Kolm neist töötavad Keila noortekeskuses ja olid varem noorteinfo koolitajad Lääne-Harjumaal,  nüüd  jätkavad  meie  keskuse all. Osa loenguid pakume ka vene keeles.“
Loengupidajate hulgas on Kehra noortekeskuse noortejuht Kristina Piho ja Koostöökojas karjääriinfospetsialistina töötanud Kelly Kruusmann.
Mis ja kellele noorteinfo?
Noorteinfo on igasugune noore arengut ja valikuid toetav info – suurendada 7-26aastastele valikuvõimalusi, pakkuda avalikust elust otsest või kaudset teavet ning võimaldada neil teha iseseisvaid valikuid oma elu korraldamisel.
Noorteinfo teenust rahastab riik ning tellib seda maavalitsuste kaudu. Tänavune leping kogu Harjumaal noorteinfo teenuse pakkumiseks allkirjastati Koostöökoja ja Harju maavalitsuse vahel märtsis, koolitusi tehakse alates aprillist.
„Levitame noortele infot peamiselt sotsiaalmeedia, noortekeskuste ja koolide kaudu. Meil on  pakkuda 20 loenguteemat, näiteks tervis, toitumine, meelemürgid, seksuaalkasvatus, kuid õpetame noortele ka projektikirjutamist, meeskonnatööd ja palju muud. Kõik loengud on koolidele tasuta,“ rääkis Marge Aasalaid.
Loenguid saavad keskuselt tellida kõik koolid ja noortekeskused. Enamik loengud, mis on lähiajaks kokku lepitud, toimuvad koolides, noortekeskustes on need peamiselt suviste laagrite ajal. Väga agaralt on projekti koordinaatori sõnul neilt õpitubasid tellinud Kiili ja Peetri kool,  koolitama on kutsutud ka paljudest teistest Harjumaa koolidest. Näiteks selle nädala esmaspäeval käis ta Alavere koolis 8. klassile rääkimas seksuaalkasvatusest.
„Oleme saatnud Harjumaa kõikidele koolidele info, mida neile pakume. Mõned koolid on väga aktiivsed meie teenust kasutama, mõned veel ei ole, eks see sõltub nii õpetajatest kui paljust muust. Mõnel koolil võibolla polegi riikliku õppekava täitmise kõrvalt vaba aega, kuhu loenguid mahutada. Sageli kasutatakse meie loenguid projekti- või teemapäevade raames. Alati võibolla ei tulda selle peale, et niisugust võimalust kasutada, pigem püütakse ise kuidagi hakkama saada, kuid mõnikord on hea kutsuda olulisel teemal rääkima kedagi väljastpoolt,“ lausus Marge Aasalaid.
Peale noortele info jagamise on noorteinfokeskuse ülesanne  noorsootöötajate koolitamine. Koostöös Põhja-Eesti Rajaleidja keskusega viidi läbi13. aprillil  Anijal ja 23. aprillil Sauel infoseminar, kus tutvustati noorsootöö tegijaile mõlema keskuse teenuseid, arutleti koostöövõimaluste üle, õpetati projekti kirjutama, oli suhtlemisalane koolitus. Mai lõpus toimub noorsootöötajatele õigusaktide teemaline koolitus.
Harjumaa Noorteinfo Keskuse üks suuremaid ettevõtmisi on osalemine 20. juunil Anija valla kodukandipäeval. Seal on tänavu eraldi noorteala, kuhu keskus kutsub end tutvustama mitmeid  noorteorganisatsioone.

Eelmine artikkelHC Kehra C-klassi noormehed Eesti MV-l 4. kohal
Järgmine artikkelKuusalu valla ettevõtjate esimene ümarlaud toimus Balti Spoonis