Anija mõisa hakatakse renoveerima

2069

Renoveerimise rahastamise eeltaotlusele lubatud 4,1 miljonit krooni on nüüd MTÜl Koostöökoda olemas.

Möödunud aasta lõpus rahuldas SA Innove MTÜ Koostöökoda projekti „Ida-Harju Teabe- ja Nõustamiskeskuse renoveerimine“ toetuse põhitaotluse, mis tähendab, et renoveerimistöödega saab alustada sel aastal.

Projekti kohaselt renoveeritakse ja restaureeritakse Anija mõisas 163 ruutmeetrit pinda, mis läheb MTÜ Koostöökoda kasutusse. Praegu tegutseb Koostöökoda mõisa kahes toas, kus on ruumi kokku 64,8 ruutmeetrit. Korda tehakse maja paremas tiivas kuus ruumi – esimesel korru­sel üks tuba ja eeskoridor, teisel viis tuba ja fuajee.

Koostöökoja juhatuse liige ja projekti algataja Lydia Kruusmann rääkis, et renoveerimise järel hakkab MTÜ tegevus toimuma mõisa ühes osas läbi kahe korruse: „Esimesele korrusele tuleb bürooruum, mis on mõeldud Koostöökoja töötajatele. Teisele korrusele tehakse infotuba, kus toimuvad koolitused ning noortel on võimalus arvuteid kasutada, sinna pannakse kümme arvutit. Lisaks tuleb nõustamiskabinet, õpperuum töötubade ja seminaride läbiviimiseks ning köök, mida saab kasutada Ida-Harju Karjäärikohviku lisaväärtusena.“

Seni on koolitused ja nõustamistegevus toimunud MTÜ praegustes ruumides teisel korrusel ja suurte gruppide puhul mõisa saalis esimesel korrusel.

LYDIA KRUUSMANN algatas ruumide renoveerimise projekti.
LYDIA KRUUSMANN algatas ruumide renoveerimise projekti.

Projektijuht Carmen Meikar lisas, et renoveerimise järel pääseb Koostöökoja ruumidesse mõisa otsast. Kahe korruse vahele siseruumidesse ehitatakse keerdtrepp. Sissepääsu juurde tehakse kaldtee, et tagada ratastooliga juurdepääs, ka rajatakse invatualett. Lydia Kruusmann ütles, et ratastooliga esialgu teisele korrusele ei pääse.

Ehitamisel tuleb arvestada ka seda, et Anija mõis on muinsuskaitse all. Carmen Meikari sõnul ei ole ruumides suuri ümberkorraldusi plaanis ning need tahetakse restaureerida võimalikult algupäraselt. Plaanis on soetada ka ajakohane mööbel, milleks saadi haridus- ja teadusministeeriumilt 200 000 krooni.

Alustatakse hangete läbiviimist
Praegu ehitustööd veel ei käi. Aprilli alguses kohtusid Koostöökoja töötajad projekteerijaga, koos arutati, millised peaksid ruumid pärast renoveerimist välja nägema.

„9. aprillil oli projekteerijaga ümarlaud, kus sai selgeks, et plaane tuleb täpsus­tada,“ rääkis Carmen Meikar.
Peamised erinevused olid kommunikatsioonide, näiteks elektri ja ventilatsiooni projekteerimise osas, kuna arhitekt Tõnis Palm oli need planeerinud kogu majale tervikuna. Esialgu aga tuleb leida ajutine lahendus MTÜ Koostöökoda ruumidele. Projekteerija Henri Projekt OÜ otsis SA Anija Mõisa Haldus, kuna odavam oli tellida ühtne projekt kogu mõisale, MTÜ Koostöökoda maksab sellest osa. Ruumide renoveerimise projektis on selleks ette nähtud 140 000 krooni.

Aprilli lõpuks peaks projekteerija tegema omapoolsed täiendused ja täpsustused. Seejärel alustatakse hangete ettevalmistamist. Omaniku järelevalve, muinsuskaitse järelevalve ja ehitaja hange loodetakse Carmen Meikari hinnangul välja kuulutada mai keskpaigaks. Ehitustöödega oli plaanis alustada juunis, kuid projektijuht arvas, et need lükkuvad edasi, kuna selleks ajaks ei jõuta kõiki hankeid lõpetada.

Anija mõisas kaks aastat
MTÜ Koostöökoda kolis Anija mõisa 2008. aastal. Enne seda tegutseti Kehras lasteaia Lastetare majas päevakeskuse ruumides, kus avati 2008. aasta sügisel uus rühm. Sama aasta märtsis otsustas Anija vallavolikogu anda Koostöökojale koolituste, seminaride ja nõustamiste korraldamiseks mõisa peahoones 163 ruutmeetrit pinda kuni 1. aprillini 2020 rendile. Suvel tehti ühes ruumis omade jõududega sanitaarremont, augustis alustas MTÜ uues kohas tegevust. Siis ütles Lydia Kruusmann, et need ruumid on kasutuses ajutiselt ning suure remondi järel kolitakse mõisa paremasse tiiba.

Koostöökoda on tegutsenud alates 1998. aastast. Ellu viiakse kolme suuremat pro-jekti: alates 2001. aastast Ida-Harju Karjäärikohvik ja Vaba-hariduskool Koit ning Harju-maa Õppenõustamiskeskus, mis alustas 2009. aastal. Te-gutsemisaja jooksul on kor-raldatud üritusi Anija valla puuetega inimestele
Uutes ruumides loodetakse tegevust alustada 2012. aastal.


2008. aasta juunis otsustas vabariigi valitsus Euroopa Liidu struktuuritoetuse avatud noortekeskuste, teavitamis- ja nõustamiskeskuste ning huvikoolide kaas­ajastamise meetmest eraldada MTÜle Koostöökoda 4 123 806 krooni. Raha tuli SA Innove kaudu Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERF), kuhu tol korral, 2008. aasta märtsis esitati renoveerimisprojekti eeltaotlus. Projekti omafinantseering 217 042 krooni tuli Anija vallalt.

Põhitaotlus projekti eelarve ja tegevuskavaga esitati möödunud aasta septembris ning toetuse taotlus rahuldati 30. detsembril 2009. MTÜ Koostöökoda saab osa mõisa ruumidest kasutada kuni 2020. aastani.

Eelmine artikkelKuusallu teatrifestivalilt duetipreemia
Järgmine artikkelKuusalu vallas tehti mailaada tõttu talguid nädal varem