Kuusalu volikogu andis loa remontida Kiiu mõis

1724

Vallavolikogu 5 komisjoni olid nõus, et alustatakse Kiiu mõisa renoveerimisega.

Kuusalu vallavolikogu muutis möödunud kolmapäeva, 27. aprilli istungil 10 poolthäälega varasemat otsust, mis puudutas Kiiu mõisa renoveerimiseks kuni miljoni euro laenuvõtmist ja ehitaja leidmiseks riigihanke korraldamist. Vastu hääletasid 5 volikoguliiget, üks ei hääletanud.
Muudetud otsuses ei ole riigihanke alustamise ja vallamaja mõisast väljakolimise tähtaegu. Luba Kiiu mõisa renoveerimise ettevalmistustega jätkata on uues otsuses antud lausega: „Kiiu mõisa renoveerimiseks laenu võtmiseks ja ehitaja leidmiseks viia vallavalitsusel läbi riigihanked ja sõlmida laenu- ja ehituslepingud.“
Täpsustatud on mõisa remondiks laenuvõtmist – Kiiu mõisa renoveerimise maksumus koos mööbliga ei tohi ületada 1 000 000 eurot.
Vallavanem Urmas Kirtsi põhjendas, vana otsus oli aegunud – eelmise otsusega määratud tähtaegadest ei suudetud kinni pidada, sest planeerimisprotsess läks pikemaks. Aega võttis ka see, et esitati rahvaalgatuslik eelnõu, mida arutasid volikogu viis komisjoni.
Enne uue otsuse läbihääletamist andis volikogu esimees Enn Kirsman sõna komisjonide juhtidele ja palus kommenteerida, millised seisukohad kujunesid, kui arutati Kuusalu elaniku Madis Jõgi esitatud rahvaagatuslikku eelnõu, milles oli ettepanek kaaluda vallamaja kolimist Kuusallu ja mõisa remondi rahaga teha muid investeeringuid. Eelnõule olid allkirja andnud 130 vallaelanikku.
Kogukonnakomisjoni esimees Andres Allmägi ütles, et 3 komisjoniliiget olid Mait Kröönströmi ettepaneku poolt oodata Kiiu mõisa renoveerimisega haldusreformini. Komisjonist 4 inimest olid mõisa remondi poolt.
Eelarvekomisjoni aseesimees Ari Lehtonen teatas, et komisjon leidis – mõisa renoveerimisega tuleb minna edasi.
Arengukomisjoni esimees Mart Reimann sõnas, et komisjoni otsus oli mõis renoveerida, Madis Jõgi rahvaalgatust ei toetatud.
Sotsiaalkomisjoni juht Kaja Martinson: „Arutasime rahvaalgatusliku eelnõu ettepanekut teha Kiiu mõisa hooldekodu. Mõisa ei mahuks hooldekodu ära, tuleks teha täiendavaid väljaminekuid. Pooldasime mõisa renoveerimist vallamajaks.“
Ehituskomisjoni esimees Raul Valgiste rääkis, et komisjonis on mõisa remonti arutatud kahel korral. Eelmise aasta lõpus otsustati, et mõisahoonele tuleb teha uus vahelagi, mitte senist remontida. Nüüd toetatakse samuti renoveerimist. „Paljud hooned on vallas korda tehtud, mõisa kordategemine on jäänud tahapoole, maja on halvas seisus. Kõik muud alternatiivid on kogukonna jaoks halvemate tagajärgedega,“ lausus ehituskomisjoni juht.
Margus Soom täpsustas, eelarvekomisjonis tegi Andres Heinver Kolgast ettepaneku kirjutada volikogu otsuses lahti, et 1 miljonist laenurahast 800 000 eurot kulutada ehitusele ja 200 000 mööbli ostuks. Margus Soom kinnitas, et neli komisjoniliiget olid selle poolt ja kaks ei vaielnud vastu. Ta esitas kirjaliku ettepaneku määrata miljoni euro kasutamine vastavalt 800 000 ja 200 000 eurot.
Vallavanem ei toetanud ettepanekut selgitades, et riigihange näitab remondi tegelikku maksumust, mõistlik on lisapiiranguid mitte seada: „Möbleerida saab vallamaja ka hiljem, võimalik on kasutada senist mööblit, kuid mõisa ei saa renoveerida jupikaupa.“
Margus Soomi ettepaneku poolt olid 3, vastu 9 volikoguliiget, 1 ei hääletanud.
Järgmisel päeval, 28. aprillil andis Kuusalu vallavalitsus välja korralduse viia avatud hankemenetlusega riigihange läbi Kiiu mõisahoone rekonstrueerimistööde tegija leidmiseks. Hange kuulutatakse välja käesoleval nädalal. Hankemenetluse komisjoni kuuluvad arendusspetsialist Tõnu Ammussaar (esimees) ja vallavanem Urmas Kirtsi, vallarhitekt Kadi Raudla, volikogu ehituskomisjoni esimees Raul Valgiste, referent Lana Toomvap.
Vallavanem Urmas Kirtsi ütles Sõnumitoojale, et vallavalitsus kolib mõisast Kuusallu ajutisele pinnale Köstri majja tõenäoliselt juunis, kui kõik läheb ootuspäraselt.