Anija ja Kuusalu vald 9 omavalitsuse ühises sotsiaalprojektis

807

Mai alguses käivitunud projekt „Lastega peresid jõustavad teenused“ kestab oktoobri lõpuni 2013.

Projekti viib läbi MTÜ Perede ja Laste Nõuandekeskus ning rahastavad Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Kogumaksumus on 44 568,16 eurot ning selle raames sõlmitakse Harjumaa 9 omavalitsusega lepingud lastega peredele sotsiaalteenuste osutamiseks. Omavalitsuste kaasfinantseering on 40 protsenti. Teiste seas osalevad projektis ka Anija ja Kuusalu vald.

Anija abivallavanema Marge Raja sõnul sai projekt alguse möödunud suvel. Esimeses etapis koostati äriplaan. Töökoos­olekutel selgusid teenused, mida omavalitsused enim vajavad ning koostati finantsplaan. Kuna omavalitsuste vajadused on erinevad, sai igaüks valida  just neile sobivad teenused.

Valitavad sotsiaalteenused olid perelepitus, pereteraapia, võlanõustamine, psühholoog lasteaias, visuaalkunstiteraapia, tugiisik, lastepsühhiaater, koolitus lapsevanematele ning omavalitsuse ametnike tööd toetavad teenused: tugiisikute töönõustamine, jurist, supervisioon.

Anija vallavalitsus pidas vajalikuks nelja teenust: psühholoogiteenus lasteaias, lepitusteenus peredele, tugiisiku teenus peredele ning juristiteenus. Valla omaosalus projektis on 3636 eurot.

Marge Raja märkis – nende teenuse osutamine ei tähenda, et psühholoog või jurist oleks kogu aeg kõigile kättesaadav, vaid teenus on mõeldud konkreetsele sihtgrupile, seda tellivad sotsiaaltöötajad vastavalt vajadusele ning suunavad abivajajaid spetsialistide juurde.

Projekti raames koostatakse voldikud ja brošüürid, kus on kirjas, milliseid teenuseid ja kuidas on konkreetses omavalitsuses võimalik saada.

Kuusalu vallavalitsuse esialgne valik oli pereteraapiat 10 tundi, perelepitust 4, visuaalkunsti teraapiat 20, tugiisiku töönõustamist 10, juhtumikorraldust 10 ja koolitust lapsevanematele 10 tundi. Omaosalusena on vallaeelarvesse planeeritud 1096 eurot. Valla haridus­spetsialist Kai Sinisalu ütles, et valik pole lõplik, plaanis on see uuesti läbi arutada, võibolla tuleb ka muutusi.

Eelmine artikkelTulekahju koolimaja hoovis
Järgmine artikkelBalti Spoon tutvustab end kohalikes koolides võimaliku tööandjana