AARE ETSIL täitus aasta Raasiku vallavanemana

863

aare
AARE ETS: „Vallavanema amet on olnud põnev väljakutse, kahte ühesugust päeva siin ei ole.“

Raasiku vallavanem AARE ETS, 10. mail sai aasta, kui teid ametisse valiti. Kuidas seda aastat hindate?

„Esimene aasta on olnud töine ja teguderohke ning üsna tulemuslik. Suur ettevõtmine oli vallale uue arengukava koostamine. Sellega oli kiire – kuna kehtiv arengukava ei vastanud enam KOKSile, ähvardas juba toetusrahadest ilmajäämine. Seetõttu oli esimene eelnõu, mille esitasin vallavalitsusele juba 13. mail 2011, arengukava koostamise algatamine. Uut vallavalitsust siis tegelikult veel polnud, selle kinnitas volikogu ametisse kaks nädalat hiljem erakorralisel istungil.

Arengukava tegime ise. Sellega toimetasime kogu suve ning oktoobris võttis volikogu uue arengukava vastu. Kuigi meil oli tuli takus, sai sellest hea dokument. Töö käigus leppisime kokku, et kogu edasist arendustegevust tuleb süstematiseerida. Meil on olemas arengukavade väljatöötamise kord ning sellest aastast algatatakse kõik valdkondlikud arengukavad volikogu otsusega ja kinnitatakse volikogu määrusega.

Võib-olla olen liiga arengukavade-usku inimene, aga leian – kui need pole lihtsalt kõlavate sõnade rivi paberil, vaid praktilised rakendusdokumendid, on väga vajalikud, teevad lihtsamaks investeeringute kavandamise. Oleme algatanud või algatamas ka mitme uue valdkondliku arengukava koostamise.

Kaasame ka avalikkust. Üsna ruttu pärast ametisse astumist panin käima ettevõtetele ja kolmandale sektorile mõeldud meililistid, mille kaudu annan ka neile teada arengukavade väljatöötamisest. Külavanemate ja ettevõtjatega saame kokku kord kvartalis ümarlauas.“

Millega tööaasta Raasiku vallas veel meelde jääb?

„Eelmisel suvel esitasime KIKile rahataotluse Pikavere koolile maakütte paigaldamiseks ja EASi teise lasteaiarühma avamiseks. Mõlema kohta tuli aasta lõpus positiivne vastus. Suvel soojustati CO2 raha eest Raasiku kooli katuslagi, käib Aruküla lasteaia soojustamine.

Möödunud suvel vaatasime üle asutuste kulud majandustarvete ning erinevate teenuste ostmiseks. Nüüd tellime näiteks nii kontori- kui tualettpaberit  ühiselt, on soodsam. Ka on vallavalitsused ja allasutused ühes mobiilsidevõrgus, kus omavahelised kõned on tasuta.

Tagantjärele volikogu protokolle lugedes olen märganud, et eelmise aasta alguses esitati päris palju järelepärimisi, minu ajal pole neid olnud. Ma ei pea seda enda teeneks, kuigi eelmisest sügisest saadik algavad volikogu istungid vallavanema informatsioonidega. Räägin ära kõik olulisema, volikogu liikmed saavad kohe küsida.“

Lubasite vallavanemaks kandideerides, et toote valda miljon eurot projektiraha aastas. Kuidas on lubaduse täitmine läinud?

„See oli keskmine hinnang, mis tugines ühele lehes avaldatud statistikale Harjumaa omavalitsuste projektitoetuste kohta. Raasiku valla koht pingereas oli üsna kehv, leidsin, et seda saab parandada. Lugesin ka valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kavast, et selle elluviimiseks tuleb igal aastal panustada miljon eurot.

Minu esimesed positiivsete vastustega rahataotlused olid seotud Pikavere kooliga. Suvel on kavas esitada taotlus EASile, et remontida Aruküla lasteaia ruume, KIKist on plaan küsida toetust Aruküla liigvee probleemi lahendamiseks, Paraspõllu looduskaitsealale õpperaja tegemiseks ning veemajanduse arendamiseks.

Veidi teeb lubaduse täitmise raskeks, et 2013. aastal ei jagata suuri eurotoetusi. Küll aga on siis võimalik saada Norra finantsmehhanismi kaudu abi mõisakoolidele. 2014. aastal on plaan taotleda raha Raasiku kooli juurdeehituse tegemiseks.“

Lubasite ka igasse lasteaeda lisarühma.

„Aruküla lasteaeda saaks teha veel kaks rühma, siis on maja täis. Praegu kasutab üht rühma­osa perekeskus, teises on muusikatunnid. Arukülas on järjekord kõige pikem, aga kui laste­aia juhtkond ütleb, et üldine tehniline olukord vajab rohkem järeleaitamist, siis eelistame seda. Veidi sõltub ka, kas saame Leaderist raha perekeskusele uute ruumide remontimiseks.

Pikaveres avame tänavu teise rühma ning sel aastal valmib Raasiku lasteaia juurdeehituse projekt, ehitada tahame järgmisel aastal. Kui volikogu ettepanekut toetab, tuleb võtta laenu kuni 400 000 eurot.“

Kas volikogu on kõik Teie ettepanekud heaks kiitnud?

„Kaks volikogule tehtud ettepanekut ei ole saanud toetust. Eks on väikese koha valud ja võlud, kui mõned allasutuste juhid on ise volikogus otsustajad.

Üks minu plaan oli koondada allasutuste majanduspersonal kas ühtsesse allasutusse või sihtasutusse, sest vallavalitsus või allasutus ei pea tegelema kinnisvara haldamisega ega korraldama näiteks koolide-lasteaedade toitlustamist. Sihtasutuse loomisel peljati, et kulud suurenevad ning ma ei leidnud Eesti omavalitsustest ühtki allasutust, mis oleks käibemaksukohuslane.

Pakkusin lihtsama lahenduse – Aruküla kõrvutiasuvale koolile ja lasteaiale võiks jääda üks majandusjuht, teine tuua üle vallamajanduse osakonda. Kuna vallavalitsuse kaks töötajat lahkusid, pidime nende asemel võtma kaks uut. Nüüd on muudatus­ettepanekud ootel, usun, tuleme selle teema juurde  tagasi.

Teiseks pakkusin välja vähendada OÜ Raven juhatuse koosseisu ning moodustada Ravenile ka nõukogu. Üldlevinud praktika kohaselt on kohalikel kommunaalettevõtetel eraldi nõukogu, kes tegeleb strateegiliste dokumentidega, ning igapäevatööd koordineeriv juhatus. Volikogu ei toetanud nõukogu moodustamist, arvati, et Raveni mahud on liiga väikesed. Kuid me ei tea, mis on paari aasta pärast, ning usun ikkagi, et Raveni juhil oleks lihtsam, kui saaks kellelegi toetuda.“

Elate Viimsi vallas. Kas olete pidanud kuulma ka etteheiteid, et pole kohalik?

„Ei, kuigi olen kuulnud uute inimeste tööle võtmise järel repliike, et oleks pidanud eelistama oma valla elanikke. Aga kui on näiteks vallavalitsuse osakonnajuhataja konkurss, ei saa sellepärast lasta latti alla, et anda tööd kohalikele. Võidab ikka parim.

Mõneti on mul väljastpoolt tulnuna lihtsam. Pole näiteks tuldud ütlema, et olen su naaber või valija, tee minu tee korda.“

Järgmisel sügisel on kohalikud valimised. Kas soovite ka pärast seda vallavanemana jätkata?

„Olen valmis 2013. aasta valimistel kaasa lööma. See eeldab, et olen Raasiku valda sisse kirjutatud. Praegu elan perega Viimsis ning enne valimisi kolima ei hakka, aga pärast valimisi – miks ka mitte.“

Eelmine artikkelTulekahju koolimaja hoovis
Järgmine artikkelBalti Spoon tutvustab end kohalikes koolides võimaliku tööandjana