Ani­ja val­la noor­te­ko­gul uued ju­hid

2514
Ani­ja val­la noor­te­ko­gu uus ju­ha­tus: HE­LE­NA TRU­BER, MI­KAEL PAR­MAN ja LAU­RA RES­TOV.

Märt­si lõ­pus va­li­ti Ani­ja val­la noor­te­ko­gu­le uus ju­ha­tus. Möö­du­nud su­vest ju­hib noor­te­ko­gu Keh­ra güm­naa­siu­mi õpi­la­ne Lau­ra Res­to­vi, nüüd 3liik­me­lis­se ju­ha­tus­se veel Ala­ve­re põ­hi­koo­li õpi­la­ne He­le­na Tru­ber ja val­la möö­du­nud aas­ta pa­ri­ma noor­soo­töö teo tiit­li päl­vi­nud Keh­ra jõu­lin­na­ku ra­ja­mi­se eest­ve­da­ja Mi­kael Par­man. Uue­ne­nud noor­te­ko­gus on prae­gu 14 lii­get va­nu­ses 14-22.
„Veeb­rua­ris te­gi­me Ala­ve­re koo­lis tee­hom­mi­ku, sealt sai­me pal­ju uu­si liik­meid. Võ­ta­me en­di sek­ka kõik ak­tiiv­sed noo­red, kes soo­vi­vad. Mi­da roh­kem, se­da uh­kem – mi­da roh­kem meid on, se­da suu­re­ma­le hul­ga­le noor­te­le saa­me elu te­ha hu­vi­ta­va­maks. Ideid on pal­ju, mi­da­gi konk­reet­selt veel pai­gas po­le. Üks plaan on kut­su­da taas el­lu Ta­len­di­lae­ka kon­kurss,“ rää­kis Lau­ra Res­tov.
Noor­te­ko­gu on kaa­sa­tud ka val­la ha­ri­dus- ja kul­tuu­ri­ko­mis­jo­ni is­tun­gi­te­le. Esi­me­ne et­te­võt­mi­ne, kus uue juht­kon­na­ga noor­te­ko­gu võib nä­ha, on 6. mail Tee­me Ära tal­gud. Kor­ras­ta­tak­se Keh­ra noor­te­kes­ku­se juu­res va­na mõi­saai­ta.

Eelmine artikkelKe­vad­torm jõuab ka Ani­ja, Aeg­vii­du, Kuu­sa­lu val­da
Järgmine artikkelLoo­dus­väe asu­ta­ja AH­TO VEG­MANN Raa­si­kult toe­tab ko­ha­lik­ku spor­die­lu