ANDRES PAOMEES võrdleb Kuusalu valda Itaaliaga

4526

Kuusalu vallavolikogu esimehe ANDRES PAOMEHE kodu on viimased kümme aastat olnud Suurpea külas.
Kuusalu valla ja Loksa linna volitatud loomaarst ANDRES PAOMEES nimetab autot oma üheks peamiseks töövahendiks ning ka kontoriks.
Andres Paomees on kohaliku poliitikaga tegelenud kokku 13 aastat, alates 1996. aastast. Siis kandideeris ta esimest korda Loksa vallavolikogusse ning on valituks osutunud ka kõigil järgmistel valimistel. Aastatel 1994-2000 töötas ta Loksa valla maanõunikuna, ametisse kutsus Loksa tookordne vallavanem Andres Allmägi. Mõne aja pärast sai Andres Paomehest ka Loksa abivallavanem.

Vallavalitsuse ametnikuna ei tohtinud ta volikogus olla, volitused olid peatatud. Kui 2000. aasta ametnikutööst loobus, volitused taastati.  2005. aasta kohalike valimistega ühinesid Loksa ja Kuusalu vald. Andres Paomees valiti Reformierakonna nimekirjast ainsana liidetud valla volikogusse ning oli kuni viimaste valimisteni opositsioonis.

Seekord sai Reformierakond valimistega volikogusse kolm kohta, Andres Paomees kogus nimekirja esinumbrina Kuusalu vallas suuruselt teise häältearvu – 177. Temast rohkem sai hääli vallavanem Kalmer Märtson, kes kandideeris valimiliidus Ühiselt Edasi. Nädal tagasi sõlmitud koalitsioonileppe on allkirjastanud Reformierakond, Ühiselt Edasi ja IRL.

Valdade liitmine oli õige samm
Andres Paomees oli nende volikoguliikmete seas, kes 2005. aasta märtsis hääletas kahe valla liitmise poolt: „Pidasin seda tookord õigeks sammuks ja pean ka nüüd. Praegusel ajal oleks väikesel Loksa vallal olnud väga raske hinge jääda. Tööstust vallas ei olnud. Nõukogude sõjaväe mahajäetud varad olid ühinemise ajaks müüdud. Tänu maade ja varade müügist saadud summadele rajati Loksa vallas paljudesse küladesse veetrassid, tehti korda teed. Ent väikesele vallale käiks masu-olukorras üle jõu tasuda oma õpilaste koolitamise eest ja tagada neile transport.”  

Ta selgitab, et Lahemaa rahvuspargis on piirangute kompenseerimiseks maamaks poole väiksem, seega laekub omavalitsuse kassase vähem kui mujal. Seoses majanduslangusega on vähenenud ka teine oluline sissetulek – tulumaks.

Andres Paomees lisab, et ta on viimasel ajal jutuajamistes võrrelnud Kuusalu valda Itaaliaga, kus lõunapiirkondades elatutakse turismist, tööstus on põhja pool. Ühinenud Kuusalu vallas on tööstus Kiiu-Kuusalu piirkonnas, turistid käivad rannaääres.

„Meil on pikk merepiir ning suur kasutamata potentsiaal on rabad, mis on väga atraktiivsed. Turistidele võiks välja pakkuda meie kauneid paiku, vald peaks seda toetama.”

Enne tänavusi kohalikke valimisi hakati endise Loksa valla rahva seas rohkem rääkima sellest, et liitmine muutis külad otsekui ääremaaks. Taas võeti üles ka Loksa linnaga ühinemise teema.

Andres Paomees ütleb, et see oli suuresti ühe huvigrupi propaganda, ta on kümme aastat elanud Suurpeal ning temale ei ole keegi kurtnud, et tunneb end mahajäetuna ja tahaks küla liita Loksa linnaga: „Ainuke mure on see, et raske on pääseda Kiidu, kus asub vallamaja, aga kui paljudel siis üldse on vaja sinna minna. Teiseks on räägitud, et ametnikud enam ei tunne kõiki vallaelanikke. Loomulikult olid pisikeses Loksa vallas kõik kõigiga tuttavad, ametnikud teadsid igaüht. Aga mina isiklikult ei näe seda varianti, et Loksa linn ja ümbritsevad külad võiksid liituda.”

Loomaarst 25 aastat
Andres Paomees on saarlane. Ta sündis 1960. aasta 4. mail Kaali järvest paari kilomeetri kaugusel asuvas Reekülas. Õppis Kaali 8-klassilises koolis ja Viktor Kingissepa nimelises keskkoolis praeguses Kuressaare linnas, mis siis oli nimetatud Kingissepaks.

Kõrghariduse omandas ta EPAs, loomaarstidiplomi sai 1983. aastal. Tööle suunati Paide 9. mai kolhoosi, kuid järgmisel aastal kutsuti Kirovi nimelise kalurikolhoosi Kolga osakonna loomaarstiks. Kolga osakond moodustati endisest Kahala sovhoosist, mis liideti Kirovi-kolhoosiga.

Andres Paomees tuli koos perega 1984. aastal Kolka elama. Veel aasta hiljem läks teda Kirovi-kolhoosi kutsunud kursusekaaslane mujale tööle ning Andres Paomehest sai kogu kolhoosi peaveterinaar-arst. Kontor oli Kirovi-kolhoosi keskuses Haabneemes, igal nädalal tuli majandi kõiki farme külastada, aastane läbisõit tööautoga oli 100 000 kilomeetrit. Peipsi ääres Omedul pidas Kirovi-kolhoos lüpsikarja ning Virumaal Rutjal lihakarja, Lepneemes olid lindla ja sigala, Kolga lähedal Uuris ja Kahalas tegutsesid piimafarmid.

Kui tuli põllumajandusreform ja kolhoosist väljakasvanud Esmar likvideeriti, asus  Andres Paomees 1994. aastast tööle volitatud loomaarstina. Seda ametit pidas ta ka Loksa vallamajas töötamise kõrvalt.

Praegu on ta Kuusalu valla ja Loksa linna volitatud loomaarst. Harjumaa veterinaarkeskus tellib volitatud loomarstidelt tauditõrjet ning farmide ja loomakasvatusettevõtete inspekteerimist. Loomade ravimine käib peale selle ja on erapraksis.

Kuna Kuusalu vallas elab kolm volitatud loomaarsti, on nad piirkonnad omavahel ära jaotanud. Andres Paomees tegutseb endise Kirovi kolhoosi, hilisema Esmari piirkonnas ning Loksa kandis. Karmen Kirtsi on Jõelähtme vallas ning endise Kuusalu kolhoosi maadel. Ulve Märtson töötab peamiselt Hinnu seafarmis.

Andres Paomees arvutab kokku, et tema piirkonnas on jäänud veiseid järjest vähemaks, ligi 550. On üksikud piima- või lihafarmid ning kodudes ligi 40 lehma, kes jaotuvad umbes 30 majapidamisse. Enamasti on lüpsilehmad vanematel inimestel. Hobuseid-ponisid on sadakond, neid peetakse 40 peres. Hobuseid peavad on keskealised ja nooremad. Tööpiirkonda jäävad ka Harjumaa suuremad lambakasvatustalud ja Küüni seafarm Mustametsa külas.

Viimasel ajal on järjest kasvanud lemmikloomadest patsientide osakaal. Eksootilisemad neist on jaanalinnud, papagoid, kääbussiga. Loomatohtrit kutsutakse teinekord ka hamstrit või rotti ravima, ent kõige sagedasemad on väljakutsed koerte-kasside haigestumise korral. Suvel on tööd rohkem, sest siis on kohal ka suvitajad koos oma neljajalgsete pereliikmetega.

Reformierakonna osakonna juht
Andres Paomees on Reformierakonna liige 1999. aastast. Esialgu juhtis ta Loksa osakonda, nüüd on erakonna Kuusalu osakonna juht. Reformierakonna nimekirjas kandideeris ka ta vanem poeg Urmas Paomees, kes koos õdede Liina Paomehe ja Triin Lauritsaga ning ema Katrin Lellepiga peavad Kolga mõisas restorani ja külalistemaja.

Ühiskondlikku tegevust on Andres Paomehel peale erakondliku asjaajamise veelgi – 2002. aastal moodustati MTÜ Suurpea Külaselts, ta on seltsi juhatuse liige. Külaselts on kuus aastat tegelenud küla veesüsteemi rajamise ja tööshoidmisega. Puurkaeve ja trasse on tehtud kolmes etapis, eelmisest sügisest on ühine veetrass olemas kogu küla ulatuses.

Ta kiidab, et Suurpea külarahvas on hakanud järjest aktiivsemalt koos käima, on korrastatud bussipeatusi, hakatud korraldama ühisüritusi.

Andres Paomees: „Meie valimisnimekirja üks põhilisi märksõnu oli elusõbraliku keskkonna loomine kogu vallas. Peame tähtsaks veel koolihariduse andmise jätkamist ning toimiva transpordikorralduse tagamist. Need on sisse kirjutatud ka me ühisesse koalitsioonilepingusse.”

Küsitud on, kuidas suudetakse koalitsioonis koos olla koos kunagiste poliitiliste vastastega Loksa valla ajast.
Andres Paomees kinnitab, tema ei kandideerinud volikogusse selleks, et kellelegi ära teha. Ta ütleb: „Võimuliidus on võimalik olla väga erinevate vaadetega inimestega. Koalitsioonis tuleb kõik küsimused läbi vaielda ja kokku leppida. Kui hakata suhtuma selle järgi, kes kellele on kunagi midagi öelnud, siis pole mõtet kohalikus poliitikas olla ega hakata üldse kandideerima.”

Eelmine artikkelPõhja prefektuuri eakatele mõeldud projekt „Ole eeskujuks!“
Järgmine artikkelKuusalu vallavanemaks valiti URMAS KIRTSI