ANDRES KAARMANN: „Kuusalu valla juhtimises on palju bürokraatiat.“

2897

„Kuusalu vald päris Loksata ei saa, sest see on osadele vallaelanikele tõmbekeskus,“ ütleb Kuusalu vallavolikogu liige ANDRES KAARMANN.
ANDRES KAARMANNI lapsepõlv möödus Loksal Uue tänava piirkonnas ja Raketa laevavraki juures rannas.

Kuusalu vallas on pärast sügisesi valimisi jäänud opositsiooni IRL ja Keskerakond. IRLil on 19liikmelises volikogus 4 kohta, Keskerakonnal 1. Mõlemaid nimekirju esindavad Loksa linnapead – IRList on vallavolikogus endine linnapea Andres Kaarmann ja Keskerakonnast praegune linnajuht Värner Lootsmann.

Andres Kaarmann on rahvastikuregistri järgi Kuusalu valla Viinistu küla elanik möödunud aasta kevadest. Kuusalu valla valijatelt sai kokku 49 häält. Loksal oli tema tipptulemus valimistel 137 häält.

Ta ütleb, et tegeles Loksal kohaliku poliitikaga ligi 14 aastat, aga viimasel ajal enam midagi muuta ei õnnestunud, Keskerakond on linnas valitsev jõud, ning otsustas end siduda Kuusalu vallaga: „Mu mõlemad tütred õpivad Kuusalu koolis. Mängisin aastaid Rada jalgpallimeeskonnas, viimastel aastatel olin FC Kiiu mängija. Võtsin plaani moodustada Kuusalu vallas uuteks valimisteks IRLi nimekiri. Kutsusin üheskoos volikokku kandideerima nii IRLi liikmeid kui ka teisi aktiivseid inimesi. Osad ütlesid ära, teised olid nõus. Ennustasin enne valimisi, et saame 4 kohta, ega pidanud tulemuses pettuma. Paljude jaoks oli see küll üllatus.“

Praegu on IRLi nimekirjast oma volitused peatanud Kunnar Vahtras ja Mait Kröönström.

„Kunnar ütles kohe, eelkõige kandideerib selleks, et meie inimesi toetada. Nüüd otsustas ta veidi poliitikast puhata, kuid loodan, et näeme teda varsti jälle volikogu laua taga. Ka Mait on volikogu liige olnud väga pikka aega ja otsustas väikese pausi teha. Temagi ütles, et volikogust on viimastel kuudel paras tsirkus saanud,“ selgitab Andres Kaarmann.

„Meie nimekiri on sõbralik, koostöö hea. Saame hästi läbi, riidlemisi ei ole – eks meil on ka lihtsam, sest ei kanna valitsusvastutust. IRLi erakonnaliikmeid oli kogu nimekirjas vaid neli, volikogus mina ainsana. Asendusliikmena volikogusse tulnud Toomas Väinsar kuulub Roheliste erakonda. Me nimekirjast volikogusse valitud Sulev Valdmaa astus IRList välja mõne aasta eest, asendusliige Kristel Paunel pole parteis.“

Mõistlike asjade poolt

Andres Kaarmann sõnab IRLi töö kohta vallavolikogus, et nende nimekirja liikmed on hääletanud istungitel mõistlike asjade poolt, aga osades küsimustes ka vastu.

„Kuusalu vallas on märgatavalt rohkem bürokraatiat ja tundub, et seda tuleb üha juurde. Koostatakse mahukaid arengukavasid, kus on sees palju häid mõtteid, kuid pigem on need nagu kirjad jõuluvanale. Hiljuti arutasime näiteks arengukavade koostamise korda. Küsisin ka komisjonis, miks meil on vaja sellist bürokraatiat, mis takistab praegu arengukavasid ette valmistada. Sain vastuseks, vallavalitsus ise tahab, et volikogu neile konkreetselt kõik ette kirjutab,“ kommenteerib ta.

„Volikogus viimasel istungil oli arutusel külavanema statuudi projekt, see oli kaheksa lehekülge pikk. Miks on vaja volikogu tasemel nii peensusteni lahti kirjutada, et kuidas ühes külas asju tuleb ajada? Külaelu ja üldse poliitika on suur hulk inimestevahelisi suhteid ja kui keegi arvab, et probleeme on võimalik lahendada pikkade kordadega, siis minul sellesse usku pole. Kui volikogu istungil tahtsin teada, miks mõne küsimuse ettevalmistamisel ei ole valla põhimäärusest kinni peetud, sain vallavanemalt vastuse, et ei ole jah, aga seadus ei keela nii teha“.  

Ministri nõuniku amet

Andres Kaarmann on üles kasvanud Loksal, keskkooli lõpetas 1994. aastal hõbemedaliga. Aastal 1999 sai erakõrgkooli Lex, hilisema nimega Veritas, diplomi õigusteaduses. Pärast õppis veel paar aastat Tartu Ülikoolis kaugõppes õigusteadust.

Aastal 1999 asus ta tööle Loksa munitsipaalettevõtte Mere juristina, tegeles valdavalt võlglastega.

„Töö sellises kommunaalettevõttes avas silmad. Ühtpidi nägin, kuidas osad inimesed elasid Loksal kehvalt, teistpidi aga ka selliseid inimesi, kes sõitsid uhkete autodega, sooja ja vee eest ei maksnud,“ lausub ta.

Loksa linnapea ametit pidas Andres Kaarmann 2005. aasta novembrist reaalselt kuni 2006. aasta septembrini, kohtuotsuse järgi aga 2007. aasta veebruarini.

Alates 2006. aasta sügisest on ta olnud parteitööl, alguses IRLi Harju maakonna arendusjuht, 2009 septembrist kaitseminister Jaak Aaviksoo nõunik, 2011 aprillist haridus- ja teadusministri nõunik. Seoses hiljutise valitsusevahetusega nõunikuamet lõppes, Andres Kaarmann on end võtnud Töötukassas töötuna arvele ning sõnab, et kõigepealt puhkab.

Tsirkus Loksa volikogus

Ehkki Kuusalu vallavolikogus on Andres Kaarmann olnud pool aastat, on ta kohalikel valimistel osalenud ja saanud volikogukoha alates 1999. aastast Loksal.

Kõige esimesel korral kandideeris Keskerakonna nimekirjas: „Andres Kaskla oli siis veel linnapea ja mind kutsus kandideerima mu toonane ülemus Igor Ignahhin, ütles et noori ja aktiivseid inimesi on volikokku vaja Nimekiri oli pikk ja saime volikogus vist 12 kohta. Hiljem kutsuti mind korduvalt ka Keskerakonda, kuid keeldusin parteisse astumast.“

2002. aasta kohalikud valimised olid Loksal poliitiliselt mitmekesisemad. Oleg Gogin moodustas valimisliidu Loksa Kodu. Andres Kaarmann astus suvel Res Publicasse ja pani kokku erakonna nimekirja. Pärast valimisi oli olukord keeruline, võimuläbirääkimised käisid pikalt, lõpuks sai Res Publica koalitsiooni ja Andres Kaarmannist volikogu esimees.

„2003 mais astusin volikogu esimehe kohalt tagasi, kui keskerakondlased hakkasid Loksa lasteaia ühes tiivas tegutsenud õmblusettevõtet välja tõstma. Me Margus Kröönströmiga olime selle vastu. Õmblusfirmas töötas 60 inimest. Linnal polnud raha, et lasteaiaruume korda teha. Lõpuks jäigi see tiib kümneks aastaks lagunema, alles eelmisel aastal sai lasteaed remonditud.“

Keskerakond moodustas pärast Res Publica väljaastumist koalitsiooni Loksa Koduga. Kõike järgnevat nimetab Andres Kaarmann tsirkuseks: „Kui keskerakondlased Goginiga riidu läksid, hakkas kogu see tsirkus pihta – kuni kohtuvaidlusteni, et kes kutsus ja kes ei kutsunud seaduslikult volikogu istungit kokku, kes on ja kes pole võimul.“

2005. aasta valimised tõid võimule Res Publica ja Loksa Kodu koalitsiooni. Andres Kaarmannist sai linnapea, Oleg Goginist volikogu esimees. Keskerakond võttis võimu tagasi 2006 sügisel.

„Kõike seda on mõnes mõttes kurb meenutada. Olime keerulises olukorras, volikogus olid hääled koos, aga linnavalitsuses polnud lojaalseid töötajaid. Inimesed istusid kabinettides, kuid teadsime, et töötavad vastu. Nädalavahetustel toimetasid linnavalitsuses keskerakondlased, sattusin kord sinna laupäeval, linnasekretäri ruumis istus Värner Lootsmann, Harju maavanem. On öeldud, et kõik ametnikud tulnuks siis lahti lasta, aga Loksa on väike koht, inimesed omavahel head tuttavad. Res Publica oli uus erakond, parteipoolset tuge ja nõu saime vähe,“ kirjeldab Andres Kaarmann.

Valimisperioodil 2009-2013 oli Andres Kaarmann IRLi nimekirja esindajana Loksa volikogu ainus opositsionäär, 14 volikoguliiget olid Keskerakonna nimekirjast. Selle aja kohta sõnab, et temast ei sõltunud mitte midagi, sai küsimusi esitada ja kirjutada nii palju, kui võimalust oli.

„Loksal on elu minu jaoks seisma jäänud. Inimesed lahkuvad, tööd pole. Uusi töökohti ei teki, sest Keskerakonna suhtumine on, kui keegi tahab linna tulla ja midagi ette võtta, öeldakse, et astu nende erakonda. Soov on kõike kontrollida, ka ettevõtlust. Linnavalitsuses hoitakse inimesi, kes pole pädevad, kuid on lojaalsed. Ametnike aparaat on ülepaisutatud, allasutusi palju, kõik see on rahakulu.“

Mis puudutab tulevikku ja Kuusalu valla võimalikku liitumist Loksa linnaga, siis selle kohta arvab ta, et vabatahtlikult vald ja linn kokku ei lähe: „Kui tehakse riiklik haldusreform, siis liitutakse, kindlasti on vaja riigi toetust. Loksa ja Kuusalu vald on omavahel seotud, 80 õpilast käib Loksal koolis, valla lapsi viiakse Loksale lasteaeda. Vastasseis on kunstlik, inimeste suhted on läbipõimunud, koos on käidud koolis, tehtud sporti. Ka venekeelse elanikkonna seas on palju mõistlikke inimesi.“

Mälumäng, jalgpalliturniirid, kalapüük

Oma kõige suuremaks hobiks nimetab Andres Kaarmann Loksa mälumängu korraldamist: „Üle kümne aasta oleme seda teinud. Koostan ja panen kokku küsimused, ühe mängu peale läheb vähemalt kahe-kolme tööpäeva jagu aega. Hooaja lõpus olen päris väsinud, viimased küsimused tulevad väga vaevaliselt. Aga suvel saab patareisid laadida ja teeme edasi. Sellel aastal osales 17 võistkonda, rohkem saali ei mahukski. Enamik on vallast, mõned ka Loksalt. Oleme naljatamisi öelnud, et võiksime seda nimetada Loksa kandi mälumänguks – see on nüüd vihje keskerakondlaste väljaandele Loksa Elu, mida nad nimetavad Loksa kandi leheks.“

Teiseks vabatahtlikuks tegevuseks nimetab Andres Kaarmann spordivõistluste korraldamist. Erinevaid spordivõistlusi on ta koos Sander Piibemanniga läbi viinud ligi 20 aastat, viimati tehti Kuusalu valla külade jalgpalliturniir, mis osutus väga menukaks. Sel suvel on mõte korraldada koos valla merepäevaga rannajalgpalliturniir.

Kuna lapsepõlv möödus suuresti Loksa savitiikide ümbruses ja mere ääres, meeldib Andres Kaarmannile kalapüük: „Poisina püüdsin merest angerjaid. Nüüd olen rohkem õngega kalamees, tore on rahulikult istuda ja korki jälgida. Käin sõpradega kalal Peipsi ääres ja mitmel pool mujal.“

Eelmine artikkelAnija vallas oli traditsiooniline jüriööjooks
Järgmine artikkelSotsiaalministri sõnum Valkla Kodus: kogukonda tuleb kaasata