ANDRE SEPP: „Raasiku vallaeelarve on rahuliku aja märk.“

1235

andreRaasiku vallavanem ANDRE SEPP: „Loodan suveks positiivset lisaeelarvet.“

Raasiku vallavanem ANDRE SEPP, kas valla tänavuses eelarves prognoositud 3 733 303 eurot ehk 58 413 491 krooni tulu on pessimistlik või pigem julge ennustus?

„Suurima tuluallika ehk tulumaksu lõplik prognoos sai minu meelest hästi konservatiivne. Riik on arvestanud, et tulumaks võib suureneda 2,7 protsenti ja Raasiku vallal jäi see küll 3,4 protsendile, aga tundub, et oleme graafikus. Tulumaksu prognoos baseerub ju arvutustel, mis võtavad arvesse eelmiste perioodide kogemusi.“

Millised on 2011. aasta eel­arvesse kirjutatud Raasiku valla olulisimad prioriteedid ja millele on kavandatud suurimad kulutused?

„Oluline on tänavu Raasiku staadion, kus oleme poole miljoni krooni võrra suurendanud omaosalust ja proovime taotleda juurde ka välis­projektidest. Minimaalne eesmärk on saada staadion valmis ilma muruta, maksimaalne lootus on aasta lõpuks ühelepoole saada ehk ka rohelise osaga. Sõltub lisarahastusvõimalustest, aga valgustus jääb selle aasta projektist välja. Selle tarbeks plaanib jalgpalliklubi ise küsida toetust külameetmest.

600 000 krooni kulub OÜ Raven juhitava vee- ja kanalisatsiooniprojekti omaosaluseks.

85 000 krooni oleme planeerinud Raasiku kooli projekteerimiseks, mis näeb ette võimla ja käsitööklasside juurdeehituse arhitektuurset lahendust.

Veel üks suur kulutus on Aruküla lasteaeda kümnenda rühmaruumi tegemine. Väiksemaid kulutusi jooksvaks remondiks on ette nähtud ka teistele valla allasutustele. Ka vallamaja esimest korrust on plaanis 300 000 krooni eest remontida, et ruumid rendile anda.“

Milliseid valdkondi ootavad tänavu rahanappuse tõttu kõige karmimad kärped, mis võib võrreldes 2010 aastaga jääda vaeslapseossa?

„Kui võrrelda möödunud aastaga, siis ei ole kärpimisi tehtud, pigem proovisime natuke tagasi anda kultuurilt ja spordilt 2009. aastal vähendatud vahendeid. Kahju on sellest, et me ei jõudnud valla all­asutuste palgatõusuni, kuid olen kindel, et 2012. aasta eel­arves on see sees.

Lumetõrje on käinud paraku teedeehituse raha arvelt, nii et kahjuks jäävad tänavu ära mitmed algselt planeeritud projektid, nagu Arukülas Suvila tänav, parkla ehitus ja pindamistööd. Volikogu otsustas kevadel üle vaadata eel­arveseisu ja teha uus teederemondiplaan.“

Kui reaalne on enne suve vastu võtta lisaeelarve?

„Sõltub inimeste edukusest. Lisaeelarve pole eesmärk omaette – tuleb osata tulusid-kulusid aasta peale planeerida. Aga loodan ikka, et suvel on ehk võimalik menetleda positiivset lisaeelarvet.

Kui Raasiku valla eelmine eelarve oli suurte kärbetega, siis see on stabiilsuse eelarve. Sellises rahulikult toimetamise eelarves ei ole investeeringuvõimalused kahjuks veel endises mahus taastunud, et võiksime rääkida millestki suuremast, nagu olulised teedeehitused. Mul on väga kahju, et need tuleb rahapuuduse tõttu edasi lükata. Kindlasti võika jaguda rohkem raha ka koolidele: Raasiku põhikool ja Pikavere lasteaed-algkool vajaksid kaasajastamist ja remontimist. Unistusi veel on.

Kui eelmisel aastal kulus palju Aruküla põhikooli uuendus- ja juurdeehitustöödele, siis kas tänavu on selle võrra vahendeid millelegi muule?

„Ega mingit puhvrit küll väga ole, sest laenukohustus on nüüd rea peale tulnud. Aruküla kooli ei ehitatud ju valla eelarvelistest vahenditest, vaid finantseerisime seda projekti- ja laenurahast.“