Raasiku valla kergliiklusteedest

719

Raasiku vallavolikogu arengu- ja planeerimiskomisjon esitas 18. jaanuaril vallavanemale järelepärimise maakonna teemaplaneeringuga seotud teede kohta.

Komisjon tundis järelepärimises esmalt huvi, kas vallavalitsus üldse sai info 2009. aastal Harju maavalitsuses algatatud kergliiklusteede teema­planeeringu kohta.

Vallavanem Andre Sepp vastas Raasiku volikogu istungil, et ei ole saanud, ning lisas: „Harju maakonna planeering ja selle keskkonnamõju strateegiline hindamine algatati maavanema korraldusega 27. aprillil 2010.“

Volikogu arengu- ja planeerimiskomisjoni esimehe Tiina Rühka teada on eeluuringu faasis saadetud kõigile omavalitsustele täpsustav küsimustik. Eeluuringu infost tuli välja, et Raasiku vald ei ole vastuseid andnud. Uuringu tegijad on võtnud info valla kodulehelt arengukavadest.

Ta küsis veel, kas vallavalitsus on 2009. aastal vastanud selle uuringu järelepärimisele ja andmete kogumisele: „Andre Sepp vastas minu meelest väga segaselt. Ta ütles, et tehnilistel põhjustel pole võimalik selgitada, kas saadetud päring sai vastuse. Ja luges ette lõigu valla arengukavast 2008-2011. Mis tehnilistest põhjustest juttu oli, ei saa aru. Kirjad ja pöördumised tulnuks ju registreerida.“

Info ei jõudnud asjaosalisteni
Järelepärimise kolmas küsimus oli, et kas Raasiku vald jäi teemaplaneeringu arutelust kõrvale ja kes selle otsustas. Vastus oli, et kõrvale pole jäädud.
Vallavanem küsis vastu, et millest komisjon seda järeldab. Tiina Rühka selgitas, et küsimus tekkis teadmatusest – sellest planeeringust ei ole volikogu informeeritud.

Vallavalitsuse vastusest selgus, et teemaplaneeringu töörühmas on vastavalt võimalustele osalenud haldusjuht Aivar Suursaar ja maakorraldaja Anne Varbla.

„Vaatasime protokolle, kus meie valda eriti palju puudutatud ei olnud, koos käidi viiel korral. Lappasin kõiki möödunud aasta vallavalitsuse istungite protokolle – pole märget, keda on otsustatud maavalitsuse teemaplaneeringu aruteludele saata. Ometi on see oluline küsimus. Valla kodulehel olid teemaplaneeringu materjalid alates 11. jaanuarist, aga ettepanekud tuli teha 18. jaanuariks – paljud ei jõudnud lühikese aja jooksul seda üleskutset märgata,“ ütles Tiina Rühka.

Teate avastas volikogu arengu- ja planeerimiskomisjoni liige Olev Sinijärv ning leidis sealt joonised, kus hakkas silma ka Raasiku valda puudutav lõik: Jägalast Raasiku valla piirini planeeritav kergliiklustee.

„Raasiku inimesi huvitaks ilmselt hoopis rohkem jaamast Tehase teele viiv tee, mis praegu on väga kitsas ja look-lev. Projekti juures olevaid jooniseid pole me nüüd uuesti vaadanud ega oma sõna sekka ütelda saanud, nii et ei teagi, mis seal täpsemalt on. Võib-olla valla esindajad on aktiivselt aruteludes osalenud, aga volikogu arengu- ja planeerimiskomisjon võinuks sellest samuti teada. Sest pole kindel, et teid hakatakse kavandatama nüüd sellises tähtsusejärjekorras, nagu kohalikud elanikud võiksid eelistada.“

Mis on kergliiklusteede planeering?
Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Harju maakonna kergliiklusteed” seletuskirjas on öeldud, et Harju maakonna kergliiklusteede ja jalgrattamarsruutide võrgustiku planeerimine teekoridoride ning teiste lahenduste määratlemise abil, selle võrgustiku sidumine tõmbekeskuste ja teiste infrastruktuuridega. Planeeringuga selgitatakse välja uute kergliiklusteede rajamise vajadus ja asukohad ning töötatakse välja uued jalgrattamarsruudid.
Selle abil soovitakse tõsta kergliikluse kui tervisliku ja keskkonnasäästliku transpordiliigi osakaalu igapäevases liiklemises, parandada liikumisvõimalusi, liiklusohutust ning kergliikluse ja ühistransporditeenuste sidumist.

Teemaplaneeringu koostamist kaasrahastatakse EL Läänemere Piirkonna Programmi 2007-2013 projektist „Kliimamuutusest tulenevad üles­anded ning võimalused kohalikul ja regionaalsel tasandil Läänemereriikides“.

Eelmine artikkelKaupluses löödi müüjat
Järgmine artikkelVALDO PRAUST ja KADRI VIIRA said aukodaniku tunnistused