Andi­nee­me park­la ja jalg­tee on val­mis

1035
An­di­nee­me jalg­tee on al­gu­so­sa on kae­tud gra­niit­kil­lus­ti­ku­ga, puu­de va­helt kul­geb ran­na­ni laud­tee­na. Fo­to Pee­ter Na­rusk

An­di­nee­me park­la ja sealt eda­si ran­da viiv kerg­liik­lus­tee said möö­du­nud ree­del val­mis. Ehi­tas OÜ Kuu­sa­lu Veod, ehi­tus­tööd läk­sid Kuu­sa­lu val­la­le maks­ma 72 000 eu­rot. Park­la suu­rus on 3713 m2, koh­ti on ka­van­da­tud 50 au­to­le. Park­la juur­de on pan­dud tei­sal­da­tav tua­lett ja ol­mep­rü­gi kon­tei­ner.

Park­last väl­juv jalg­tee on li­gi 200 meet­ri pik­ku­ne ja park­la pool kae­tud gra­niit­lii­va­ga. Eda­si kul­geb puu­de va­hel ku­ni ran­na­ni lau­da­dest tee. Laud­tee lõp­pu on sea­tud pink ja jalg­rat­ta­hoid­ja 7 rat­ta­le.

Kuu­sa­lu val­la aren­duss­pet­sia­list Kair Tam­mel üt­les, et ko­ris­ta­ma­ta on jää­nud üks ok­sa­hun­nik, kuid sin­na te­gi lind pe­sa ning oo­da­tak­se, ku­ni po­jad kas­va­vad suu­reks. Hal­jas­tus­tööd te­gid Kuu­sa­lu Hoo­le­la klien­did.

Val­la tee­de- ja ma­jan­duss­pet­sia­list Ma­dis Praks li­sas, et nä­da­la­va­he­tu­sel oli uus park­la au­to­sid täis ning ma­si­naid oli seal pal­ju ka teis­tel kuu­ma­de ran­nail­ma­de­ga päe­va­del.

An­di­nee­me se­ni­ne park­la asus ku­na­gi­se EKE puh­ke­kes­ku­se alal, ku­hu on ka­van­da­tud 7 ela­muk­run­di­ga Me­reää­re aren­dus. Kõik 7 kin­nis­tut kuu­lu­vad uu­te­le oma­ni­ke­le, kes hak­ka­vad sin­na ela­muid ehi­ta­ma. Uue park­la pro­jek­ti tel­lis Me­reää­re aren­da­ja AS EKE.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 25. juunil
Järgmine artikkelRaa­si­ku ja Aeg­vii­du ÜVK tööd jää­vad toe­tu­se puu­du­sel oo­te­le