Alavere piirkonna elanikud soovivad kergliiklusteed Kivilooni

287
Anija vald.

Anija vallavalitsus sai 128 allkirjaga pöördumise elanikelt, kes soovivad, et Alaverest kuni Raasiku valla Kiviloo külani rajataks kergliiklustee.

Pöördumisele allakirjutanud annavad teada, et kergliiklustee rajamisega kaasneks piirkonna arengule palju positiivset – see ühendaks piirkonna kolm suuremat keskust ehk Alavere, Rooküla ja Kiviloo, võimaldaks kooliõpilastel, lapsevankritega emadel, tervisekõndi tegevatel eakatel, jalgratturitel ning kõigil kohalikel elanikel ohutult liigelda ja tagaks tulevikus ohutu ligipääsu Alavere parki rajatavale valgustatud terviserajale. Veel märgitakse, et kergliiklustee tagaks ohutu koolitee Rookülast ja Kiviloo külast Alavere koolis käivatele õpilastele, kes praegu peavad ka pimedal ajal kõndima sõiduteel.

Anija vallavanem Riivo Noor kommenteeris, et tegu on väärt algatusega, kuid lähiaastate perspektiivis ei näe ta võimalust Alavere ja Kiviloo vahelise kergliiklustee ehitamiseks.
„Arvestades vahemaad – Alaverest Kivilooni on umbes 5 kilomeetrit – kujuneks kergliiklustee maksumuseks praeguseid hindu arvestades ligikaudu 1 miljon eurot,“ märkis vallavanem.

Vallal tema sõnul sellist raha kergliiklustee jaoks ei ole ning lähiaastatel ta selle rajamiseks võimalust ei näe. Seda enam, et kergliiklustee ehitamisele peab eelnema pikk eeltöö, kuna Alavere-Kiviloo tee ääres on palju eramaid ning kõigi maaomanikega on vaja sõlmida kasutusvalduse kokkulepped. Alavere-Kiviloo kergliiklusteed ei ole ka Anija valla arengukavas.

Riivo Noor: „Päris maha ma seda mõtet ei mataks, sest ei saa välistada, et tuleb mingeid meetmeid ja muid rahastusallikaid kergliiklusteede rajamiseks. Miks mitte lülitada see valla arengukavasse, kuid praegu ei julge ma nimetada ühtegi kuupäeva ega aastaarvu, millal võiksime hakata selle tee rajamisega tegelema.“