Ääremärkusi Kuusalu valla eelarvekomisjonilt vol 2

1046

Margus Soom, Kuusalu volikogu eelarvekomisjoni endine esimees

Ehk miks eelarvekomisjoni valdav enamus ei toetanud liigkiirustavat ja tänaseni paljudele küsimustele vastust saamata eelnõud Kiiu mõisa renoveerimise kohta.
Mis ülesandeid peavad täitma volikogu komisjonid? Mis otsuseid ootavad neilt valla kodanikkond, volikogu ja koalitsioon? Kuusalu volikogu eelarvekomisjoni põhikohustus on nõustada eel­arve- ja majandusküsimustes oma parimas oskuses ja äranägemises volikogu. Komisjon peab olema apoliitiline ja langetama vallale vaid paremaid majanduslikke otsuseid. Poliitilisi otsuseid langetagu volikogu.
Kiiu mõisa renoveerimisküsimusi oleme eelarvekomisjonis arutanud korduvalt. Tänaseni ei ole saanud selgeid vastuseid, mida ja millises mahus renoveerime mõisa, milline tuleb ruumide lahendus, kas Kiiu noortekeskus saab renoveeritavas mõisas jätkata ja ka Sõnumitooja. Pean mõistlikuks lahendiks Kiiu noortekeskuse jätkamist mõisahoones. Nii hoiame tulevikus kokku uute ruumide remondi- ja rendikulusid. Ehk kokkuvõtlikult – puudub ülevaade projekteerimise lähteüles­annetest.
Teiseks. Me ei tea, mis tegelikult läheb Kiiu mõisa renoveerimine maksma. Algselt ringles infona ligi 750 000 eurot. Tänaseks on see number mingit moodi muutunud üheks miljoniks (koos mööbliga). Mis arvutustel ja kelle otsusel.?
Kuna tegu on valla maksumaksja raha lähiaja suurima finantseeringuga (ei kaasata euroraha) peaks teemat  läbi arutama võimalikult suuremas ringkonnas. Kaasata tuleks ka opositsioon. Liialt väike seltskond on tegelikud otsustajad.
Komisjoni arvates korrektne , läbipaistev ja selge asjade kulg oleks: täpsustada projekteerimise lähteülesanded, millist renoveeritavat hoonet soovime saada. Oodata ära projekti valmimine. Siis saame esmase võimaliku  info, mida saame selle raha eest. Kiiu mõisa renoveerimise tegeliku maksumuse annab ehitaja pärast riigihanget. Alles siis on mõistlik võtta laenukohustus.
Kolmandaks. Meil ei ole kiiret langetamaks otsust laenu võtta. Laenuvõtmine on protsessi kolmas ehk viimane faas, mitte esimene.
Sellise arutelu käigus jõudsid üksmeelele 19.  mail eelarvekomisjoni koosolekul osalenud kõik  neli liiget. Kuna tegu on vallale väga tähtsa otsusega, pidasin vajalikuks koguda lisainfot teistelt komisjoniliikmetelt. Ka nemad pidasid vajalikuks laenuvõtmisega mitte kiirustada.  Pidasin järgneval volikoguistungil eelpool kirjeldatud asjaoludel selgitava kõne. Nagu ikka , kui proovid kümnekonna inimese arvamust ühtlustada, tekib ebatäpsusi. Komisjoni aseesimees Ari Lehtonen soovib samuti suuremat arutelu ja läbipaistvust, kuid on mõisa renoveerimise poolt. Vabandasin ja oleme Ariga sõbrad edasi.
Tegin volikogule ettepaneku aeg maha võtta ja  leida lahendusi Kiiu mõisa renoveerimisprotsessis üleskerkinud küsimustele. Selle tulemusena tekkisid pinged koalitsioonis. Sellises õhustikus pidasin vajalikuks ohverdada oma ametikoht ja säilitada  koalitsiooni kodurahu. Taandasin end komisjoni esimehe kohalt.
Eelarvekomisjoni liikmete kompetents otsuse nõustamisel on  ääretult tugev. Komisjoni koosseisus on endine riigikoguliige ja maavanem, on erafirma tippjuht, ministeeriumi auditi osakonnajuhataja,  maksuameti  juhtivspetsialist, audiitor, raamatupidaja, on väikettevõtete juhtimiskogemuse ja  pikaajalise volikoguliikme kogemusega inimesi.
Kahjuks  Kiiu mõisa renoveerimist  ei ole sisuliselt arutanud ka volikogu ehituskomisjon. Seegi näitab, et renoveerimisprotsess on kulgenud tänaseni kiirustades, läbipaistmatult ja liialt väikeses ringis.

Eelmine artikkelTIINA ja TOOMAS PEENSALU perega alustasid Valklas laatade korraldamist
Järgmine artikkelEhitusspetsialist: „Ehitusseadustik kiirendab menetlusprotsessi.“