AARE ETS teab Raasiku valda kümmekond aastat

3212

Raasiku vastne vallavanem Aare Ets on 37aastane, elab Randvere külas Viimsi vallas koos abikaasa Lieseli ja kahe tütrega: noorem on kolmekuune ja vanem saab juulis kolmeaastaseks.

Kõrghariduse omandas Aare Ets Tallinna Pedagoogika­ülikoolis haldusjuhtimise eri­alal, neli aasta hiljem täiendas seda ärijuhtimise magistri­kraadiga EBSist.
Tallinna Pedagoogikaülikooli tudengina läks ta tööle Harju maavalitsusse, kus alguses oli kultuuri- ja spordi­osakonna spetsialist, mõne aja pärast eurointegratsiooni nõuniku ning 2000. aastast majandusosakonna juhatajana.

Aare Ets sõnab, et töö maavalitsuses tõi suure väljakutsena kaasa maakonna ühis­transporti korraldava MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskuse loomise.
2005. aastast tööle asunud MTÜga liitusid Harjumaa kõik omavalitsused ning Aare Ets sai selle juhatuse esimeheks.

„Koostöö omavalitsuste vahel läks hästi käima, seda tõestab ka fakt, et tol ajal ei kuulunud isegi Harjumaa Omavalitsuste Liitu maakonna kõik omavalitsused,“ sõnab ta.

Maavalitsusest lahkumise järel asus Aare Ets tööle Kiili valda sealse varahalduse siht­asutuse juhina. Ta märgib, et sai sealt organisatsiooni ja teenuste arendamise praktika. Kui juhatuse liikme leping lõppes, sai temast Kernu abivallavanem, tegeles arendus- ja vallamajandusvaldkonnaga.

„Usun, et nii mu haridustee kui ka töökäik on loonud mitmekülgse teoreetilise ja praktilise valmisoleku töötamaks kohaliku omavalitsuse juhina,“ lausub ta.

„Üheks prioriteetseks suunaks Raasiku vallas pean kindlasti halduses-majanduses kaupade ja teenuste ühishangete senisest paremat korraldamist. Kernu näitena saan välja tuua, et esmapilgul väikesed muudatused, näiteks valla allasutuste hooldus- ja halduslepingute ümberformuleerimised, annavad märkimisväärset säästu.“

Selle tarvis on värskel vallavanemal oma ameti esimesel nädalal ette näidata  konkreetne tegevuskava: lähinädalate jooksul on planeeritud kohtumised  Raasiku naabervaldadega valla haldusregulatsiooni temaatika aruteluks. Selle raames on kavandatud ka nõupidamised Raasiku valla allasutuste juhtidega, et välja töötada konkreetsed ideed raha efektiivsemaks kasutamiseks haldus- ja majandustegevuse ühishangeteks.

Miljon eurot aastas
Aare Ets lubas Raasiku volikogu istungil tuua investeeringuteks valda paari lähima aasta jooksul miljon eurot aastas.

Ta täpsustab: „Investeeringutepõhiselt loodame projektirahadega korda teha Raasiku kooli ja staadioni, lasteaiad ja rahvamajad ning arendada jõuliselt veemajandusprojekte. Valla kõigi kolme lasteaia juures tuleb jõuda lisarühmade avamiseni, Raasiku kooli ja staadioniga on suur töö juba tehtud ja seda tuleb ka efektiivselt jätkata. Pikavere lasteaed-algkooli tarvis on sügiseks plaanis esitada projektitaotlus hasartmängumaksust rahastatavale projektikonkursile. Veemajandusprojekti jaoks on aktiivne tegevus juba käimas, loodetavasti saab järgneva kümne aasta jooksul valda iga-aastaselt toodud suurusjärgus 20 miljonit krooni.“

Vallavanema konkursile soovitasid kolleegid
Raasiku vallaga tegi Aare Ets tutvust Harju maavalitsuses majandusosakonda juhtides, töö eeldas kursisolekut kohalike vajadustega ja suhtlust majast väljapoole, ennekõike omavalitsustega.

„Vallavanema konkursil soovitasid mul osaleda kolleegid ja omavalitsusjuhid. Varasemalt olen tihedalt kokku puutunud senise vallavanema Andre Sepaga Harjumaa Omavalitsuste Liidu (HOL) tegemiste juures. Töö Kiili vallavalitsuse juures on mind põgusalt kokku viinud Ardo Niinrega. Olles aastaid koostööd teinud ja ühiselt rõõme-muresid jaganud, nähti minus ilmselt potentsiaali ja võimekust saada vähemalt arvestatavaks kandidaadiks.“

Esitanud avalduse vallavanema konkursile, asus Are Ets enda sõnul usinalt kodutööd tegema: „Enne komisjoni ette vestlusele minekut sõitsin vallas ringi. Alustasin Raasikult, külastasin kooli, lasteaeda ja rahvamaja, tutvustasin ennast ning saavutasime hea kontakti, mulle kui sel hetkel veel võõrale, lihtsalt vallavanema kandidaadile, näidati lahkelt ruume, tutvustati asutuste töid ning anti ülevaade probleemidest. Hiljem käisin põgusalt ka Pikavere koolis, Kiviloo külakeskuses ja Aruküla põhikoolis.“

Ta lisab, et kuna pole Raasiku valla kodanik, võib see tekitada esialgu mõnel pool võõristust, on sellega arvestanud: „Kernu vallas sain 15kuise tööaja jooksul kohalike inimestega hea kontakti ning keegi seetõttu viltu ei vaadanud, et elasin mujal. Loodan, et nii läheb ka Raasiku vallas. Omalt poolt olen valmis selle nimel täiendavalt tööd tegema. Kavatsen liikuda võimalikult palju ringi, osaleda kohtumistel ja üritustel – kutsuge ainult. Kontakti saab võtta telefoni 508 8959 või e-posti aadressil aare.ets@raasiku.ee.“

Eelmine artikkelKulupõleng Kolgakülas
Järgmine artikkelLahemaa rahvuspargil täitub 1. juunil 40 aastat