Volikogu tahab ÜVK kohta küsida Raasiku valla elanike arvamust

599

Küsitlusega soovitakse teada saada, kui palju tuleb uusi liitujaid.

Teisipäeval, 11. septembril oli Raasiku vallavolikogu istungil kavas ÜVK arengukava kinnitamine. Arengukavas on kirjas ka  Aruküla ja Raasiku alevike ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (ÜVK) ehitamise etapid. Volikogu istungitel on korduvalt avaldatud muret selle üle, kas ehitus tasub end ära, sest ei ole selge, kui palju tuleb ÜVKga liitujaid.

Teisipäevasel istungil tegi vallavolikogu liige Olev Sinijärv ettepaneku lisada kavasse tööprojekt, mis hõlmaks ÜVK ehituse kõiki etappe ja vaatleks neid ühtse tervikuna. Tööprojekti koostamisel pannakse täpselt paika, kuhu ÜVK ehituse käigus midagi rajatakse, enne räägitakse alevike elanikega nende võimalustest ja soovist liituda.

Tööprojektiga parem ülevaade
„Tööprojekti peaks koostama üks firma, et iga etapi ehitus võtaks arvesse eelnevaid ja järgnevaid. Kui etappide kohta teevad projekti erinevad firmad, siis ei ole kindel, et see võtab arvesse ülejäänud etappe. Ühtse tööprojekti maksumus tuleb kokkuvõttes väiksem, kui mitme eraldi projekti tegemine,“ rääkis Olev Sinijärv.

Ta lisas, et ehitama tuleks hakata tänavate kaupa, esiteks need, kus asuvad tähtsamad hooned, mis kindlasti vett tarbivad. Seejärel tänavad, kus on maksimaalselt liitujaid. Viimasena tänavad, kus liitujaid on vähem. Kui liitujaid ei ole, siis pole mõtet torusid maha panna.

Kava koostaja, konsultant Taivo Kaus vastas, et mõte on hea, kuid võtab aega vähemalt aasta: „Selleks ajaks on muutunud ehitushinnad, viimasel ajal on need ainult kasvanud. Soovitan pigem jätkata praegusel kursil ja teha projektid etappide kaupa. Tervikprojekt läheb maksma umbes 200 000 eurot.“

Volikogu liige Olavi Liivandi ütles, et tervikliku tööprojekti puhul saavad inimesed selgema ülevaate, kuhu ja millal midagi ehitada kavatsetakse ja võimaluse planeerida, kas tasub liituda.

Volikogu võttis ühehäälselt vastu otsuse lisada kavasse tööprojekti koostamise nõue.

Selgub liitujate arv
OÜ Raven juhataja Tiit Reeder selgitas, et tööprojekti on vaja, sest on oht, et kavas toodud investeeringud ÜVK ehitusse ei tasu end ära, kuna liitujate arv ei ole teada ning on hirm, et panustatud raha ei tule tagasi. Tööprojekti koostamine eeldab inimestega rääkimist ja informeerimist.

„Projekti koostamise käigus määratakse ära kõik liitumiskohad. Sellisel juhul saaksime näidata, kuhu täpselt tulevad kaevud ja viiakse torud. Iga krundi omanikuga räägitakse eraldi ning inimesed saavad otsustada, kas neil tasub liituda. Saaksime teada ka ligikaudse arvu, kui palju võiks olla liitujaid ja kuhu ehitamine ära tasub ning kuhu mitte. Ehitajaga on võimalik sellisel juhul koostada täpsema kalkulatsiooni,“ rääkis Raveni juht.

Ta lisas, et kavas välja toodud etapid on sümboolsed, neid ei pea valmis ehitama täpselt sellises järjekorras ja mahus: „Projekti käigus selgub, mida teha. Kui mõnel arengukavas kirjas­oleval tänaval liitujaid pole, siis kohe sinna torusid ei pane. Kuid kavast ja projektist ei tasu neid välja jätta, sest tulevikus võivad sealt tulla uued liitujad.“

Tööprojekti koostamise rahastamiseks tuleb esiteks esitada abiraha taotlus Keskkonnainvesteeringute Keskusele.

„Peame vallavalitsusega seda arutama ja võtma hinnapakkumised. Kui jõuame, esitame taotluse KIKi novembrikuu taotlusvooru, kui ei jõua, lükkub järgmisse aastasse,“ ütles Tiit Reeder.

Eelmine artikkelTapurla külas põles puu
Järgmine artikkelKehra Kodu avati soolaleivapeoga