Volikogu lükkas Kuusalu vallamaja renoveerimislaenu otsustamise edasi

2235
Kiiu mõis aastal 1936.

Kuusalu vallavolikogu istungi päevakorras oli Kiiu mõisa renoveerimiseks miljoni euro suuruse laenu võtmine.

Kui Kuusalu vallavolikogu asus 27. juuni istungil arutama varalise kohustuse võtmist Kiiu mõisa ehk Kuusalu vallamaja renoveerimiseks, tegi Värner Lootsmann ettepaneku, et vallavalitsus võtaks eelnõu tagasi või katkestaks selle esimese lugemise.
Ta selgitas, et pole tutvustatud projektdokumente ega maja kohta tehtud ekspertiisi tulemusi: „Ma ei näe vajadust anda garantiid praegu, kui laenu võetakse järgmisel aastal. Vajadusel võib volikogu kokku tulla ja otsustada. Eelnevalt peaksime teadma, mis majja tuleb. On olnud juttu, et võibolla polegi Kiiu mõisa vaja vallamaja teha.“
Vallavanem Urmas Kirtsi ütles, et vallavalitsus peab eelnõu esitamist põhjendatuks: „Vaja on kindlustunnet, et läheme seda teed, mille olete heaks kiitnud. Projekteerija projekteerib hoone, mille maksumus ei saa olla enam kui 800 000 eurot. Projekti jaoks on vallaeelarves raha olemas.“
Sulev Valdmaa: „Küsimus on ette valmistamata. Kiiu mõisa renoveerimine ei ole valla arengukavades. Soovin, et eelarvekomisjoni esimees kommenteeriks.“
Vallavanem Urmas Kirtsi ja volikogu esimees Enn Kirsman selgitasid,  et  eesmärk  on  mõis  renoveerida, majast saab vallamaja.
Eelarvekomisjoni esimees Margus Soom teatas, et ka tema ja komisjoni aseesimehe Ari Lehtoneni ettepanek on eelnõu menetlemine peatada või katkestada.
„Komisjon arutas teemat neljaliikmelisena, kuid telefoni teel sai enamiku liikmetega arutatud ja see on me ühine arusaam. Lõpuni pole selge, millised on projekti lähte­ülesanded. Kui Kiiu mõisa ei tulegi vallamaja, võiks kavandada avatud büroopinnad, et juhul, kui maja läheb müüki, oleks uuel omanikul parem. Mõisas võib tulla ettenägematuid töid, soovime näha ehitajaga sõlmitud eellepingut, et kuidas tagatakse võimalikud lisakulutused. Mõis võiks olla polüfunktsionaalne, kas on ruumid ka Kiiu noortekeskusele ja Sõnumitoojale?“
Volikogu esimehe ettepanekul suunati eelnõu kolmandale lugemisele, ettepanekute esitamise tähtaeg on 3. juuni. Arutelu jätkatakse 17. juuni istungil.
Kuusalu vallavalitsus korraldas sel kevadel Kiiu mõisa rekonstrueerimisprojekti koostaja leidmiseks lihtmenetlusega riigihanke, mille võitis OÜ ARC PROJEKT. Firma küsib töö eest 43 200 eurot koos käibemaksuga. Projekt peab valmis olema hiljemalt 15. septembriks.
Kuusalu abivallavanema Tõnu Ammussaare sõnul projekteeritakse Kiiu mõis büroohoonena. Koostatud on lähteülesanne, planeeritud on esialgne ruumilahendus, mis kavandatakse nii, nagu maja võimaldab. Oluline rõhk pannakse välisilmele, siseruumid kujundatakse tagasihoidlikult. Kiiu mõisas ei ole leitud lae- ega seinamaalinguid, maja ei ole muinsuskaitse all. Katusealusele kolmandale korrusele ruume ei planeerita, nende väljaehitamiseks puudub praegu raha ja vajadus. Maja välisilme püütakse taastada selline, nagu oli 1936. aastal.