Volikogu liikmed osalesid Pikavere lasteaia-algkooli üldkoosolekul

878

Lastevanemate üldkoosolekule olid kutsutud volikoguliikmed, haridusosakonna juht ning vallavanem.

Kolmapäeval, 4. detsembril kor­raldas Pikavere kooli juhtkond üldkoosoleku mõttetalgutena maailmakohviku põhimõttel: seitsmes lauas arutleti eri teemade üle, laudkonnad vahetasid asukohta 6 minuti järel. Lapsevanematest õpetajad olid laudkonnajuhid, tegid sülearvutitesse märkmeid ja esitasid kokkuvõtte oma teema kohta.

Direktor Maiu Plumer saatis kutsed kõigile volikoguliikmetele: „Kutsusime volikogu uue koosseisu liikmed, et arutada kooli ja lasteaia arengut ning saaksid end lapsevanemate mõtetega kurssi viia. Osalesid Avo Möls, Olev Sinijärv, Ants Kivimäe, Andrus Mossov, Talvi Aruaas, Tõnu Suurkuusk. Vallavalitsusest olid kohal Ardo Niinre ja Aare Ets.“

Enne laudkondade arutelu juurde asumist tutvustas Raasiku vallavalitsuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalvaldkonna juht Ardo Niinre ettepanekut tõsta järgmisest aastast lasteaia osalustasu: „On plaanis tõsta lasteaia osalustasu esimese lapse pealt 42,6 euroni ning teise ja enama lapse koha eest tuleks välja käia 24,85 eurot. Seni on hinnad vastavalt 31 ja 19 eurot. Hinnatõusu põhjustab väikepalgaliste lasteaiatöötajate palgatõus alates uuest aastast, personali suurendamine ning uute rühmade avamiseks tehtud juurdeehitustööd ja renoveerimine.“

Teema tekitas lapsevanemates rohkelt küsimusi. Direktor kommenteeris, et hinnatõus ei meeldiks kellelegi.

Kooli arenguperspektiivi arutlusel leiti, et loodust peab rohkem õpetama ja võõrkeelte õpe tooks õppureid ka kaugemalt. Pakuti, et kool võiks taas saada 9klassiliseks. Praegu peavad õpilased pärast 6. klassi kooli vahetama.

Teine aruteluteema oli, mille järgi valivad lapsevanemad kooli. Selgus, et loeb vanemate varasem positiivne kogemus, kodu lähedus, tuttavad õpetajad, õppekava erisus, kooli eristumine.

Maiu Plumer rääkis, et on vanemaid, kes on nõus maksma pikapäevakooli eest: „Meil on lapsed järelevalve all kella 16ni, mil väljub koolibuss. Lastele võiks aga organiseerida tegevusi paar tundi kauem, kuni vanemad koju jõuavad.“

Lapsevanemad pakkusid, et üks 30minutiline õuevahetund on väga vajalik. Tähtis on liikumine ja oskused ise vahetundi mõistlikult sisustada. Kooli territoorium peab olema aiaga piiratud, lapsed mängima korrapidajaõpetaja silma all. Koolil võiks olla spordiplats pallimängudeks ja talvel uisutamiseks.

Ühe võimalusena leiti, et võiks teha seiklusraja, kuid seda ei pidanud lapsevanemad otstarbekaks, sest tekivad turvalisus­probleemid, kooli park pakub piisavalt võimalusi liikumiseks.

Raasiku vallavolikogu kultuuri-, haridus- ja spordikomisjoni juht Avo Möls kommenteeris, et volikoguliikmete kutsumine oli hea idee: „Nüüd teame ka meie, mis on tulemas, ning oleme kooli arengukava koostamisega kursis. Lasteaiatasu eelnõu tutvustamine läks palavaks, nagu oleks see olnud juba valmis otsus, kuigi käib  alles  arut­elu. Millisena see volikogusse jõuab, ei tea veel keegi.“

Eelmine artikkelAruküla noored olid edukad Harju koolidevahelisel rahvastepalli MV-l
Järgmine artikkelAnija uus vallavanem on ARVI KAROTAM