Veelkord Kuusalu valla külade piiridest

1702

PEETER RAUDSEPP

Kuusalu valla peamaakorraldaja

Vastuseks Väino Piikmani pöördumisele 7. oktoobri Sõnumitoojas.
Tänan Väino Piikmani asjaliku arvamusavalduse eest. Ametnikuna vastan oma mätta otsast.
Külade piiride määramisel lähtutakse ajaloolistest määratlustest ja asjaolust, et küla ei ole ainult koht, kus on külakeskus, küla ei piirdu tiheasustusega. Ruumilises mõttes peavad külade piirid kokku minema. Eestimaal, valdavalt hajaasustuse tingimustes, on see raske ülesanne. Millise määratluse alla peaksid jääma siis alad, kus traditsioonilised eramaad lõpevad ja asuvad riigimaad? Ametnikud peavad jälgima seadustele ja normidele vastavust.
Lähiajalugu uurides ehk rahvaloenduse tarbeks koostatud 1996. aasta kaardi järgi on Kasispea küla põhjapiir just selline nagu täna. „Eesti Vabariigi haldusjaotuse seaduse“ alusel kehtestati Vabariigi Valitsuse 25.11. 2004 määrus nr 335, mis sai aluseks asustusüksuse liigi, nime ja lahkmejoonte määramisele. Loksa vallavolikogu 28.04.2005 otsusega nr 18 täpsustati Loksa valla asustusüksuste lahkmejooni. Otsusega kinnitati ettepanek katastrikaardi väljavõttele, mis edastati maa-ametile. Ja selle asustusüksuse piiri järgi on kümme aastat elu käinud.
Ükskõik millise otsuse tegemisel leidub kaasarääkijaid, kellele tehtud otsus ei meeldi. Kohalik omavalitsus peabki arvamuste paljususe hulgast sõeluma välja selle loogilisema. Ja seda tehti 2005.aastal.
Veel lisan, et kohalik omavalitsus ei saa maanteeametile anda juhiseid külade siltide paigaldamiseks. Nemad peavad täitma oma töid korraldavaid juhiseid.

Eelmine artikkelMärka Harjumaa tublisid tegijaid
Järgmine artikkelURMO SITSI naaseb Anija volikokku