Vallateede arengukava koosolekud Kuusalus ja Kolgakülas

629

Kuusalu volikogu algatas märtsis vallateede arengukava muutmise. Vallavalitsus palus rahvalt ettepanekuid investeeringute tegemiseks teedesse, tänavavalgustuseks ja ka truupide paigaldamiseks või remondiks.

Kokku esitati 103 ettepanekut 29 külast. Vallateede remondiks tehtud ettepanekute kogusumma on 1,3 miljonit eurot, lisaks sooviti kergliiklusteid 3 miljoni euro ulatuses, tänavavalgustuse parandamiseks oli ettepanekuid 90 000 euro eest.

Ettepanekute kogumaht on praegustes hindades 4,39 miljonit eurot. Kuusalu valla investeerimisvõimekus teedesse on vastavalt kevadel kinnitatud eelarvele palju väiksem – umbes 120 000 eurot aastas, nelja aastaga oleks kokku 480 000 eurot.

Möödunud nädalal korraldas vallavalitsus teede arengukava arutelud Kuusalu ja Kolgaküla rahvamajas. Kuusalus käis koosolekul 18 inimest, oli Kuusalu aleviku elanikke, küladest olid esindatud Kursi, Hirvli, Rummu, Kodasoo, Külmallika, Sõitme, Vahastu, Kaberla, Muuksi. Kolgakülas osalesid arutelul 6 inimest – Tapurlast, Hirvlist, Kolgakülast, Pudisoolt.

Kuna ettepanekuid on palju ja raha vähe, koostasid valla­ametnikud loetelu kriteeriumidest, mille järgi hakatakse moodustama teetööde pingerida. Mida suuremale arvule kriteeriumidele tee vastab, seda kõrgemale positsioonile tõuseb.

Kriteeriumidena olid kirjas kooli- ja ühistranspordi liikumisteed, liiklusohutus ja -sagedus, asustustihedus ning suur avalik huvi, kogukonna rahastus, uued ühendusteed, tee seisukord. Kuusalus tehti ettepanek lisada loetellu hoonete lähedus teele seoses tolmu tekkega ning ettevõtluse olemasolu tee ääres. Kolgakülas lisati, et arvestada tuleks ka, kas tee seisukord võimaldab talvist teehooldust.

Abivallavanem Tõnu Ammussaar kommenteeris, et koosolekutel osalenud suhtusid mõistvalt, saadi aru, et raha pole piisavalt ning tuleb teha valikuid: „Põhimõte on olnud panna riigilt vallale teede korrashoiuks antud rahast vähemalt pool musta katte tegemiseks, sest parandab oluliselt sõidutingimusi. Suur mure on teede tolmamine, majade vahetusse lähedusse tuleks panna must kate ja kui kogukond osaleb rahastuses, annab rohkem lootust, et see ära tehakse.“

Kergliiklusteede kohta sõnas ta, et nende rajamine on eriti kallis: „Paneme need kirja arengukavasse, et juhul, kui fondidest saab toetusraha, oleks võimalik taotleda. Pärispea poolsaarele soovitakse kergliiklusteed, kuid see pole Kuusalu valla võimuses. Kuusalust Salmistule tahetakse samuti kergliiklusteed, seegi oleks väga kallis.“

Abivallavanem märkis, et kõik küladest ja alevikest tulnud ettepanekud on koondatud tabelisse koos võimalike maksumustega: „Külad on teinud tõsist tööd, lisatud on põhjalikud selgitused. Saime asjaliku ülevaate Kuusalu valla teede olukorrast.“

Järgmisena hakkavad vallateede arengukavasse esitatud ettepanekuid arutama volikogu ehituskomisjon ning arengu- ja eelarvekomisjon.