Val­laee­lar­vest li­sa­ra­ha Aru­kü­la jää­väl­ja­ku komp­res­so­ri­le

73
Raasiku vald.

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu võt­tis vas­tu li­saee­lar­ve, mil­le­ga eral­da­ti 30 000 eu­rot Aru­kü­la jää­väl­ja­ku­le kül­mu­tus­sead­me ost­mi­seks. Val­la­va­nem And­re Sepp rää­kis, et komp­res­so­ri ost­mi­seks kor­ral­da­tud han­kes oli oda­vaim pak­ku­mi­ne kal­lim, kui oli ee­l-ar­ves sel­leks ka­van­da­tud ra­ha, ning oli kaks või­ma­lust – kas te­ha uus han­ge või lei­da li­sa­ra­ha. Ku­na han­kes ma­da­lai­ma hin­na­ga pa­ku­tud komp­res­sor vas­tab val­la­va­ne­ma sõ­nul tin­gi­mus­te­le, mis so­bi­vad Aru­kü­la jää­väl­ja­ku­le nii teh­no­loo­gialt kui mü­ra­ta­se­melt, te­gi ta et­te­pa­ne­ku eral­da­da sel­le ost­mi­seks li­sa­ra­ha. Val­la­va­lit­sus te­gi et­te­pa­ne­ku suu­ren­da­da sel­leks ee­lar­ves ka­van­da­ta­vat ük­si­ki­si­ku tu­lu­mak­su, sest tä­na­vu­ne lae­ku­mi­ne on ol­nud pla­nee­ri­tust pa­rem. Vo­li­ko­gu li­sas ee­lar­ves­se 38 000 eu­rot ük­si­ki­si­ku tu­lu­mak­su ning eral­das sel­lest 30 000 eu­rot jää­väl­ja­ku kül­mu­tus­sead­me jaoks. Komp­res­so­ri ost­mi­seks kor­ral­da­tud han­ke­le esi­ta­tud kol­mest pak­ku­mi­sest te­gi sood­sai­ma OÜ Ice Con­cept, kel­le hin­na­pak­ku­mi­ne oli 208 800 eu­rot. Rii­gi Tu­gi­tee­nus­te Kes­kus toe­tab Aru­kü­la staa­dio­ni jää­väl­ja­ku kül­mu­tus­sead­me toe­ta­mist MA­TA-meet­mest 148 552 eu­ro­ga.

Eelmine artikkelPre­si­dent KERS­TI KAL­JU­LAID kü­las­tas Rem­mel­ga­maa ta­lu, Bal­ti Spoo­ni ja Vii­nis­tu kuns­ti­muu­seu­mi
Järgmine artikkelAVE PAU­LUS: „La­he­maa väär­tu­si saab kaits­ta koos ko­gu­kon­na­ga.“