Raa­si­kul al­gas kõn­ni­tee ehi­tus

105
Raasiku vald.

AS Inf­ra­Road alus­tas Raa­si­ku­le Pa­ju tä­na­va­le kõn­ni­tee ehi­ta­mist. Kerg­tee te­hak­se Mist­ra-Au­te­xi eest ku­ni Kos­ti­ve­re tee­ni, sealt eda­si ku­ni Hei­na tä­na­va­ni, kok­ku 700 meet­rit. Tööd lä­he­vad maks­ma 97 500 eu­rot, sel­leks ka­su­ta­tak­se rii­gilt saa­dud Co­vi­di toe­tust. Pa­ral­leel­selt ra­ja­tak­se Pa­ju tä­na­va­le ka uus tä­na­va­val­gus­tus, se­da ehi­tab AS Con­nec­to. Töö­de täh­taeg on 30. juu­ni.

Eelmine artikkelAni­ja val­la ka­la­me­hed soo­vi­vad Keh­ra vee­ko­gu­des­se tuua ko­ha
Järgmine artikkelAni­ja val­la va­nim ela­nik LAI­NE TAN­VALD tä­his­tas 100. sün­ni­päe­va