Ani­ja val­laee­lar­ve suu­re­nes li­gi 225 000 eu­rot

43
Anija vald.

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­tas val­la tä­na­vu­se tei­se li­saee­lar­ve, mil­le­ga ee­lar­ve suu­re­nes 224 975 eu­ro võr­ra. Tu­lu­des­se li­sa­ti 71 319 eu­rot rii­giee­lar­ve täiendavast toe­tus­fon­dist ja 13 356 eu­rot sih­tots­tar­be­li­selt saa­dud tu­lu­sid, kok­ku 31 700 eu­ro võr­ra vä­hen­da­ti las­teae­da­de ko­ha­ta­su ja toi­du­ra­ha ta­su­sid ning kuns­ti­de­koo­li õp­pe­mak­se. Fi­nants­juht Lii­vi Han­sen sel­gi­tas, et märt­sis, ap­ril­lis ja mais mak­sa­vad las­teaia­las­te va­ne­mad ko­ha­ta­su vaid nen­de päe­va­de eest, mil lap­sed reaal­selt ko­hal käi­sid. Kuns­ti­de­koo­lis ei kü­si­tud pii­ran­gu­te ajal õp­pe­mak­su nen­de tun­di­de eest, mi­da ei ol­nud või­ma­lik dis­tant­sõp­pe ajal lä­bi viia. Kok­ku suu­re­ne­sid ee­lar­ve tu­lud 52 975 eu­ro võr­ra. Ee­lar­ve ku­lu­sid suu­ren­da­ti 103 424 eu­ro võr­ra. Li­saks sih­tots­tar­be­li­selt saa­dud ku­lu­de­le li­sa­ti ee­lar­ves­se 50 000 eu­rot ava­li­ke ala­de pu­has­ta­mi­seks, Sel­lest 17 960 eu­rot su­vis­teks hool­dus­töö­deks, 32 040 eu­rot tal­vi­seks lu­me­tõr­jeks. Rii­giee­lar­vest saa­dud toe­tu­sest eral­da­ti 17 455 eu­rot val­lae­la­ni­ke­le psüh­ho­loog-nõus­ta­ja tee­nu­se pak­ku­mi­seks ning las­te­ga pe­re­de tu­gii­si­ku ta­su­deks. Ee­lar­ves­se li­sa­ti ka rii­giee­lar­vest saa­dud täien­dav in­ves­tee­rin­gu­toe­tus 172 000 eu­rot, mis suu­na­tak­se Las­te­ta­re las­teaia ehi­ta­mi­seks. Kaa­sa­va ha­ri­du­se pro­jek­ti omao­sa­lu­seks eral­da­ti täien­da­valt 23 775 eu­rot. Pro­jek­ti raa­mes ehi­ta­tak­se Keh­ra ja Aeg­vii­du koo­li­des­se väi­kek­las­sid, Ala­ve­re koo­li pai­gal­da­tak­se lii­ku­mis­ras­kus­te­ga ini­mes­te jaoks tõs­tuk. Keh­ra tu­ru­plat­si as­fal­tee­ri­mi­seks li­sa­tak­se in­ves­tee­rin­gu­te ee­lar­ves­se 30 700 eu­rot, see an­tak­se OÜ­le Vel­ko AV.

Eelmine artikkelPre­si­dent KERS­TI KAL­JU­LAID kü­las­tas Rem­mel­ga­maa ta­lu, Bal­ti Spoo­ni ja Vii­nis­tu kuns­ti­muu­seu­mi
Järgmine artikkelAVE PAU­LUS: „La­he­maa väär­tu­si saab kaits­ta koos ko­gu­kon­na­ga.“