Valkla Kodu saab videovalve ja kõrge piirdeaia

1781

Valkla kogukond lubab oma turvalisuse tagamiseks protestitegevust jätkata.

Sotsiaalministeeriumi, ASi Hoolekandeteenused, Valkla Kodu ja Valkla kogukonna esindajad kohtusid neljapäeval, 7. novembril Kiius vallamajas Kuusalu vallavalitsuse istungil.

Valkla Kodu juht Toomas Merilai tutvustas ööpäevaringse erihoolekandeteenuse turvalisuse tõstmise tegevuskava – nii oli kokku lepitud kuu aega varem, kui Valkla mõned elanikud ja Kuusalu vallavanem Urmas Kirtsi käisid kohtumas sotsiaalministri Taavi Rõivasega.
Valkla kogukond hakkas tegutsema, kui kuuldi ETV saatest „Pealtnägija“, et Valkla Kodus plaanitakse senised hoolealused asendada kohtumääruse alusel erihoolekandeteenusele suunatud klientidega. Saade kajastas, kuidas viimastel kuudel hakkasid ümbruskonna elanike turvalisust ohustama mõned kohtuga suunatud kliendid, kes korduvalt pääsesid hooldekodu territooriumilt välja,  hirmutasid kohalikke elanikke, tuli ette vargusi. Kõige enam šokeeris kogukonda juhtum, kus Valkla Kodu klient tungis kõrvalisse tallu, seal aset leidnud peksmine oli suure tõenäosusega kannatanu hilisema surma põhjus.

Valkla Kodu töötajaid tuleb juurde.

Valkla Kodu juht teatas möödunud nädalal toimunud kohtumisel vallamajas, et praegu on ööpäevaringsel erihoolekandeteenusel 45 tegevusjuhendajat, koosseisu suurendatakse 60 tegevusjuhendajani. Tööle võetakse täiendavalt psühholoog.

Turvalisuse tõstmiseks rajatakse Valkla Kodu ümber kõrge piirdeaed ning tehakse juurde sisemisi piirdeaedu, millega eraldatakse elukorpusi. Sisemised aiad peaksid valmima detsembri alguses, väline aed hiljemalt tuleval kevadel.

Majade trepikodadesse pannakse turvatamburid, akendele tulevad turvavõrgud. Täiendatakse videovalve- ja paanikanupu süsteemi. Ümberehituste ajaks tellitakse valvama turvafirma.

Praeguseks on  kõige rohkem pahandusi tekitanud 8 klienti viidud Valklast ära sundravile, mis on nende haigusetüübile sobivam.
Toomas Merilai lubas ka, et edaspidi teavitatakse külakogukonda regulaarselt Valkla Kodus toimuvast, ning lisas, et külarahvale pakutakse oma asutuse ruume vabaaja tegevuste läbiviimiseks, näiteks jõulupeoks.

Nii sotsiaalministeeriumi töötajad kui ka ASi Hoolekandeteenused juht Maarja Mändmaa kinnitasid, et Valkla Kodu on parim koht, kuhu paigutada kohtumääruse alusel teenusele suunatud isikud.

Maarja Mändmaa kommenteeris Sõnumitoojale: „Valklasse rajame kohtumäärusega ööpäevaringse teenuse keskuse just seetõttu, et seal on olemas eeldused kõige paremate füüsiliste tingimuste loomiseks, töötajate kompetents ning vajalikud toetavad teenused Tallinnas ja selle läheduses. Kindlasti ei soovi me rajada seda keskust kogukonna arvelt. Kogukonna, meie klientide ja töötajate turvalisus on selle teenuse juures üks olulisemaid aspekte, jätkame turvalisuse tõstmise tegevuskava täitmist senisest suuremas mahus.“

Ta selgitas, et kohtumäärusega suunatakse inimesi oma terviseseisundi tõttu teenusele, kui teatud perioodi vältel tuleb oluliselt piirata nende põhiõigusi- ja vabadusi. Kuid aktiivse teraapilise kaasabi, eduka ravi ning toetavate teenustega on need inimesed enamasti võimelised tagasi pöörduma tavaellu või nende jaoks vähem piiravatele teenustele.

Kuusalu vallavalitsuse istungil lepiti kokku, et taas kohtutakse maikuus, kui lubatud turvameetmed on Valkla Kodus rakendatud.
Vallavanem Urmas Kirtsi: „Mul on hea meel, et tänu Valkla kogukonna aktiivsele tegutsemisele on saavutatud oluliselt turvalisemate meetmete kasutuselevõtmine. Valkla Kodu juhtkond ja kohalikud elanikud on hakanud omavahel suhtlema, kokku on lepitud infovahetus. Kui poleks olnud vallavalitsuse ja küla initsiatiivi, siis tõenäoliselt ei oleks saanud praegu juba rääkida konkreetsetest meetmetest ning edasisest tegevusest turvalisuse tagamiseks. Sotsiaalministeerium on leidnud raha ja lahendused. Alates 2014. aastast tõuseb kohtumäärusega osutatava teenuse pearaha.“        

565 allkirja kohtumäärusega suunatud klientide vastu.

Valkla elanik Maria Trei rääkis, et 565 inimest on nüüdseks oma allkirjaga toetanud külarahva pöördumist, mis anti 1. oktoobri koosolekul üle sotsiaalministeeriumile ja ASi Hoolekandeteenused esindajatele. Siis toimus Valkla Kodus kliendiprofiili muutmise ja turvalisuse tagamise teemal esimene suurem kohtumine kohalike elanikega.

Pöördumises soovitakse, et Valkla Kodust viiakse välja kohtumäärusega paigutatud isikud. Seda on toetanud Jõelähtme vallavalitsus ja suvilaühistu Kabris Haapses. Kogu oktoobrikuu vältel koguti pöördumisele allkirju Valkla Forellis, Kuusalus kohvik-baaris Kaer, Kiiu bensiinijaamas, ka koolimajas ja lasteaias.

Maria Trei: „Väga hea, et toimus järjekordne koosolek ja vallamajas anti ülevaade Valkla Kodu plaanidest. Kogukonna esindajatena tõdesime siiski, et meie põhilist seisukohta ei arvestata. Küsisime, kas on kaalutud me pöördumises esitatud ainukest nõuet – viia välja kohtumäärusega paigutatud isikud Valkla Kodust. Vastati, et seda pole tehtud. Ootasime, et meie pöördumisega on tegeletud, kaalutud plusse ja miinuseid, oleksime näinud, et teemat võetakse tõsiselt. Saime küll teada, et seitse-kaheksa kriminaalset klienti on Valklast ära viidud, aga jäi arusaamatuks, kes ning kuidas otsustab, milline klient on kriminaalne ja milline mitte. Kus on piir otsustamaks, et tegu on kliendiga, kes tuleb suunata mujale?“

Ta rääkis, et Valkla elanikud tundsid vallavalitsuse istungil huvi, kas enne otsust muuta Valkla Kodu sisestruktuuri, tehti riskianalüüs ning hinnati mõju ümbritsevale keskkonnale: „Küsitud analüüse tehtud ei ole. Kogukonnaga läbikäimine, meile seltsitegevuseks ruumide pakkumine ei ole lahendus. See, et küla Facebooki-seinale pannakse teade põgenenud kliendist, ei taga turvalisust. Me ei saa sellega leppida. Saame lähiajal külarahvaga kokku ja arutame, mida teeme edasi.“

Eelmine artikkelMiks lahkute Kuusalu Soojuse juhatuse esimehe kohalt?
Järgmine artikkelRaasiku vallas kadunud 90aastast naist tulid otsima vabatahtlikud päästjad