Vald kaebas Kolgaküla tee pärast kohtutäituri tegevuse peale

1408

Kohtutäitur: ma ei saa ega taha olla antud asjas kohtumõistja.

Kuusalu vallavalitsus korraldas oktoobri lõpus Kolgaküla rahvamajas väljasõiduistungi. Sellele järgnes kohtumine piirkonna elanikega, osalejaid oli üle paarikümne. Neist enamik olid Kolgaküla elanikud, kellega rohkem kui tund aega räägiti küla viimase aja suurimast probleemist – Kalda tee suletud teelõigust. Tee läbib 56 meetri ulatuses Latiku kinnistut, mullu augustis pani maaomanik aastasadu avalikus kasutuses olnud teele ette lukustatud väravad.
Kui Harju maakohus arutas maaomaniku kaebuse alusel, kas vallavolikogu aasta tagasi tehtud otsus teelõigule sundvalduse kehtestamisest oli õiguspärane, osalesid kohtuistungil ka külaelanikud. Vallavalitsusega kohtumisel tõdeti pettunult, et kohus ei lugenud külarahva kirju ette.
Kuigi maakohus leidis, et volikogu otsus oli seaduspärane, vaidlustas Kalda kinnistu omanik Jaan Latik selle ringkonnakohtus. Ka ringkonnakohus ei rahuldanud tema kaebust. Nüüdseks on ta esitanud kassatsioonkaebuse riigikohtule.
Külarahvas pahandas Kolgaküla koosolekul, et rohkem kui aasta on tee suletud, 12 kinnistu omanikud peavad oma maadele pääsemiseks sõitma üle põllu, vihmaste sügisilmadega oli see raskendatud. Põhiline etteheide ja küsimus oli, miks vallavalitsus ei taga Kalda teel vaba läbipääsu.
Vallavanem Urmas Kirtsi selgitas, et on pöördutud kohtutäituri poole, ent kohtutäiturid ei võta endale kaalutlusõigust ega tule väravaid avama. Appi palutud kohtutäitur on vaid määranud sunniraha, ent väravad on jäänud teelõigule endiselt. Vallavalitsus palus kohtul täpsustada, kuidas tuleks tee avada, kuid kohus leidis, et lisamäärust pole vaja, piisab senisest otsusest.
„Vallavalitsus järgib seadust, sellel on teie kannatuste hind,“ lausus Urmas Kirtsi külarahvale.
„Kui selles küsimuses kohtulahend tuleb, on tegu pretsedendi loomisega, sest sundvalduse seadus jõustus möödunud aastal, minu teada oli Kuusalu volikogu otsus sundvalduse seadmise kohta Eestis esimene. Kui meie taganeme, on see signaal teistele sellistele maaomanikele, kes ei aktsepteeri teele seatud avalikku kasutust. See kohtulahing ei ole ainult Kolgaküla lahing.“
Kaebus kohtutäiturite
kojale ja ministeeriumile
Kuusalu vallavalitsus saatis advokaadibüroo Kaarma&Kaldvee vahendusel novembri alguses kohtutäiturite ja pankrotihaldurite kotta ning justiitsministeeriumile kaebuse kohtutäitur Priit Petteri ametitegevuse peale. Selles on öeldud, et kohtutäitur ei ole teinud piisavalt jõupingutusi rakendamaks mõistliku aja jooksul tänavu augustis vastu võetud kohtumäärust, millega keelati Latiku kinnistu omanikul teha mistahes takistusi Kalda teel liiklemiseks jalgsi või sõidukitega.
Mõni päev hiljem, teisipäeval, 8. novembril käis kohtutäitur Kolgakülas ning lõpetas menetluse, kuna tee oli avatud. Lisatud on fotod, kuidas Kalda teelõigule ette pandud mõlemad väravad on eest ära tõstetud.
Ent juba järgmisel päeval sai Kuusalu vallavanem kõne Latiku kinnistu naaberkinnistu omanikult Igor Sedaševilt, kes teatas, et tee oli suletud ja kui ta soovis väravat eest tõsta, ähvardas teda Latiku kinnistu omanik Jaan Latik ega võimaldanud läbisõitu.
Ka teised külaelanikud kinnitavad, väravad on teel ees ja lukus, avalik kasutus ei ole tänini tagatud. Vallavalitsus on vaidlustanud kohtutäituri otsuse täitevmenetluse lõpetamise kohta.
Sõnumitooja palus selgitust kohtutäitur Priit Petterilt. Ta vastas, et kohtutäitur ei saa ega soovi võtta seisukohta, kas Kalda teele sundvalduse seadmine oli õiguspärane või mitte. Seda ei saa teha ka vallavalitsus ega esindav advokaat, sest vastav otsus on vaidlustatud kohtus.
„Tegu on ilmsesti keeruka vaidlusega, kuna puudutab omandit, sisuliselt kodu, mis on püha ja puutumatu. Kohus ei ole veel lõplikult otsustanud, kas sundvalduse seadmine oli õiguspärane ja vajalik või ei olnud,“ kommenteeris ta.
Priit Petter rõhutab, et selles tsiviilasjas on talle esitatud esmane kohtulahend ehk hagi tagamise määrus, aga pika kohtumenetluse kestel võib see muutuda kehtetuks: „Kolmas kohtuaste võib vallavolikogu otsuse tühistada, mis tähendab, et olukord võib kardinaalselt muutuda, kohtulahendis märgitud osapooled vahetuda. Sellest tulenevalt on selgelt ennatlik olukord, kus keegi kelleltki tungivalt nõuab. Kõigil on õigus ennast kaitsta, ka Kalda tee kinnistu omanikul. Selles ei ole midagi pahatahtlikku, kui inimene ennast kaitseb.“
Kohtutäitur märkis veel, et esmakordselt algatas täitemenetluse, saatis vastava teate, maaomanik ei avanud tähtajaks väravaid. Teistkordsel kohalviibimisel, mis toimus eelmise nädala teisipäeval, vestles ta omanikuga, kes ise avas väravad ja need jäid avatuks ka pärast kohtutäituri lahkumist.
„Kohtutäitur ei saa asuda ega asu elama omaniku kinnistu juurde kohtumääruse täitmise ööpäevaringseks kontrollimiseks. Olen aidanud Kuusalu valda nõu ja jõuga, et ratsionaalselt edasi minna. Vallavalitsus ei tohiks nõuda liialt kindlalt ega anda ootust väravate avamiseks, kuna asi on antud kohtu lahendada. Tuleb aktsepteerida kohtuotsuseid,“ kinnitas ta.

Eelmine artikkelJuminda ja Pärispea poolsaar jäid korraks lumevangi
Järgmine artikkelAnija ja Raasiku valla ühinemisest