Uusi LEADER projekte esitati Kuusalu vallast 26

816

Kuusalu vallast küsitakse ELi toetust enam kui 3 miljonile, Loksa linnast ligi 1,7 miljonile kroonile.

Esmaspäeval, 25. jaanuaril oli MTÜ Arenduskoda 2010. aasta I taotlusvooru projektide esitamise tähtaeg. Toetusi sai taotleda neljas meetmes: 1.1 kohaliku elukeskkonna investeeringutoetus; 1.2. seltsitegevuse, spordi ja kultuuripärandi väärtustamine; 1.3 erinevate elanikegruppide kaasamine; 1.4 piirkonna maine kujundamine.

Meetmest 1.1 küsiti toetust 29 projektile kogusummas 9 490 362 krooni. Kuusalu vallast oli 6 projekti, nendega küsitakse kokku 2 067 448 krooni. Loksa linnast esitati 3 projekti kokku 1 417 689 kroonile. Kõige rohkem projekte on sellesse meetmesse Vihula vallast – 9.

MTÜ Arenduskoda saab seekordses taotlusvoorus jagada 1.1 meetmest 4,2 miljonit krooni, taotlusi on esitatud ligi 5,3 miljoni krooni ulatuses rohkem.

Meetmest 1.2 taotletakse toetusraha 36 projektile, taotluste kogusumma on 1 873 183 krooni. Kuusalu vallast on sellesse meetmesse esitatud kõige enam projekte, kokku 17, nende kogumaht on 878 010 krooni. Loksa linnast on 2 taotlust 141 174 krooni ulatuses.

Arenduskoja eelarves on meetme 1.2 jaoks 1,5 miljonit krooni, küsitud on 373 033 krooni rohkem.
Meetme 1.3 toetusi küsitakse 8 projektile 353 202 krooni ulatuses. Kuusalu vallast on 3 projekti kogumaksumusega 149 450 krooni ning Loksa linnast 1 projekt 50 000 kroonile.

Seekordses voorus saab meetmest 1.3 jaotada 500 000 krooni, kuna taotlusi on vähemas mahus, jääks 146 798 krooni üle.

Meetmest 1.4 soovitakse toetust 6 projektile kogumahus 372 366 krooni. Kuusalu vallast sellesse meetmesse projekte polnud, Loksa linnast on 1 maksumusega 73 070 krooni.

Ka meetmest 1.4 on võimalik raha jagada rohkem, kui küsiti – eelarves on 400 842 krooni, üle on enne hindamisi jäänud 27 476 krooni.

MTÜ Arenduskoda tegevjuht Heiki Vuntus ütles, et projektide tase on läinud paremaks, kuigi esitati ka väikeste vigadega ning kiirustades tehtuid. Hindamiskomisjonid peavad oma järjestused esitama 17. või 19. veebruariks, MTÜ Arenduskoda juhatus koguneb rahastamiseks valitud projektide nimekirju kinnitama 25. veebruaril.

Heiki Vuntus: „Kõige raskemaks läheb investeeringu-projektide hindamine, kuna küsitud on mitme miljoni krooni ulatuses rohkem, kui saame jagada. Kindlasti hakatakse hindama kasusaajate hulga ja projekti mõju järgi. Arvestatakse ka territoriaalset põhimõtet ja omavalitsuste eelistusi. Rahastuse saavad need projektid, kes saavutavad 10 palli süsteemis vähemalt 5 palli. Hindajad lisavad põhjused, miks mõni projekt on saanud väiksema hinde.”

Seoses sügisel toimunud kohalike valimistega on hindamiskomisjonis vahetunud kaks inimest – Ambla ja Vihula vallavanem. Neile tehti eraldi koolitus.

Eelmine artikkelAlkoholi vargus
Järgmine artikkelARVO HAUG plaanib Peningi küla keskusena hooldekodu