Ühen­da­su­tu­se­le ee­lis­ta­ti Raa­si­ku koo­li ni­me

461
Raa­si­ku las­teaed (paremal) asub põ­hi­koo­li ja uue spor­di­hoo­ne (vasakul) vas­tas. Fo­to Ants Ki­vi­mäe

Raa­si­ku lap­se­va­ne­ma­te ja teis­te ela­ni­ke kü­sit­lu­sest sel­gus, et koo­li ja las­teaia liit­mi­se jä­rel ee­lis­ta­tak­se ühen­da­tud ha­ri­du­sa­su­tu­se ni­meks Raa­si­ku kool. Se­da toe­tas 136 hää­le­ta­jaist 56,6 prot­sen­ti. 36,8 prot­sen­ti vas­ta­nuist toe­tas ni­me Raa­si­ku las­teaed-põ­hi­kool, mõ­ned vas­ta­nud pak­ku­sid veel tei­si ni­me­sid. Val­la­vo­li­ko­gu ot­sus­tas ap­ril­lis, et tu­le­vast õp­peaas­tast lii­de­tak­se Raa­si­ku las­teaed Ora­va­ke põ­hi­koo­li­ga, koo­lil ja las­teaial on üks juht ol­nud ala­tes eel­mi­se aas­ta al­gu­sest.

Eelmine artikkelJoa­ves­ki rah­va­ma­jal ja park­lal piir­deaed
Järgmine artikkelKeh­ra muu­seu­mis näi­da­tak­se omaaeg­se tun­tud et­te­võt­te too­dan­gut