Joa­ves­ki rah­va­ma­jal ja park­lal piir­deaed

547
Joaveski rahvamaja piirdeaed.

MTÜ Joa­ves­ki Kü­la ra­jas rah­va­ma­ja ja hoo­ne kõr­val asu­va ka­na­li va­he­le ning ka ka­na­li ää­res ole­va­le park­la­le piir­deaia, et oleks ohu­tum, tu­ris­tid ei pruu­gi hüd­roe­lekt­ri­jaa­ma ka­na­lit mär­ga­ta. MTÜ sai piir­deaia te­ge­mi­seks ko­gu­kond­li­ku tur­va­li­su­se prog­ram­mi 2019. aas­ta maa­kond­li­kust taot­lus­voo­rust 3000 eu­rot. Rah­va­ma­ja ter­ras­sil on nüüd 30meet­ri­ne me­tal­list aed, mil­le pai­gal­das Ees­ti Aiad kau­ba­mär­ki omav OÜ Suur­meis­ter. Park­la piir­deaia jaoks an­dis pal­gid rah­va­ma­ja maa oma­nik OÜ Boo­le­ra, 30meet­ri­se pii­re park­la ja ka­na­li va­he­le teh­ti Joa­ves­ki ak­tiiv­se­te ela­ni­ke abi­ga. MTÜ Joa­ves­ki Kü­la juht And­res Õis: „Rah­va­ma­ja on taas väik­se­ma­te­le hu­vig­rup­pi­de­le ava­tud, kut­su­me piir­kon­na loo­du­se­ga tut­vu­ma ja rah­va­ma­ja või­ma­lu­si ka­su­ta­ma.“

Eelmine artikkelVi­lan­dert soo­vib Aru­kü­la lii­ni kär­pi­da
Järgmine artikkelÜhen­da­su­tu­se­le ee­lis­ta­ti Raa­si­ku koo­li ni­me