Tu­ris­miü­hing osa­leb tur­va­lis­te siht­koh­ta­de pro­jek­tis

101
KAISA LINNO.

La­he­maa Tu­ris­miü­hing on lii­tu­nud Et­te­võt­lu­se Aren­da­mi­se Sih­ta­su­tu­se (EAS) tu­ris­mia­ren­dus­kes­ku­se al­ga­tu­se­ga, mil­le raa­mes saa­vad ko­ha­li­kud tu­ris­miet­te­võt­ted taot­le­da mär­gist „Siin on tur­va­li­ne“. Mär­gi­se saa­nud et­te­võt­teid tu­run­da­tak­se por­taa­lis „Vi­sit Es­to­nia/Puh­ka Ees­tis“. La­he­maa rah­vus­par­gis ja mõ­ju­piir­kon­nas va­hen­dab al­ga­tust MTÜ La­he­maa Tu­ris­miü­hing. MTÜ ju­ha­tu­se lii­ge Kai­sa Lin­no sel­gi­tab, et eel­kõi­ge kes­ken­du­tak­se tur­va­li­su­se­le seo­ses Co­vid-19 vii­ru­se le­vi­ku en­ne­ta­mi­se­ga. Mär­gi­se taot­le­jail tu­leb täi­ta di­gian­keet ja lä­bi­da vee­bi­koo­li­tus, mi­da ra­has­tab EAS. La­he­maa Tu­ris­miü­hin­gu esin­da­ja­na on kon­tak­ti­si­kuks mää­ra­tud MTÜ nõu­ko­ja lii­ge Mo­ni­ka Sa­lu Võ­sult.

Eelmine artikkelKuu­sa­lus on ko­roo­na­kol­de tõt­tu noor­tea­su­tu­sed su­le­tud
Järgmine artikkelKeh­ra rah­va­ma­ja han­ge nur­jus