Ani­ja Val­la Las­teaiad ja Anija Valla Kul­tuu­ri­kes­kuse juht lah­ku­vad ame­tist

272
ELVIS HRUPA

Ala­tes 2018. aas­ta juu­nist al­la­su­tust Ani­ja Val­la Las­teaiad juh­ti­nud Eda-Mai Tam­mis­te ja 2016. aas­ta oktoob­rist Anija Valla Kul­tuu­ri­kes­ku­se ju­ha­ta­ja­na töö­le asu­nud El­vis Hru­pa on esi­ta­nud lah­ku­mi­sa­val­du­se. Eda-Mai Tam­mis­te üt­les, et on leid­nud uued väl­ja­kut­sed, te­ma uus töö­koht on sa­mast vald­kon­nast. El­vis Hru­pa kom­men­tee­ris, et kuue aas­ta­ga on Ani­ja val­las pä­ris pal­ju kor­da saa­de­tud, aeg on amet uue­le ini­me­se­le üle an­da. Ta kan­di­dee­ris ja osu­tus va­li­tuks Mus­ta­mäe kul­tuu­ri­kes­ku­se Ka­ja juhi ko­ha­le. Uuel töö­ko­hal alus­tab ta pä­rast Sil­vi Vrai­di muu­si­ka­päe­va.

Eelmine artikkelPolitseiuudised
Järgmine artikkelSlo­vee­nia – kõr­vit­sa­põl­du­de ja vii­na­mar­ja­väl­ja­de maa