Toe­tu­sed Ani­ja val­la spor­dik­lu­bi­de­le

33
Anija vallamaja.

Sih­ta­su­tu­se Ani­ja Val­la Spor­di­maailm nõu­ko­gu kin­ni­tas 7. veeb­rua­ril ju­ha­tu­se et­te­pa­ne­kul spor­dik­lu­bi­de tä­na­vu­sed toe­tu­sed. Toe­tust taot­le­sid 5 spor­dik­lu­bi, said 4, kok­ku 41 400 eu­rot.

Spor­dik­lu­bi­le Keh­ra Kä­si­pall an­tak­se 22 080 eu­rot, jalg­pal­li­klu­bi­le Ani­ja Uni­ted 12 240 eu­rot, Aeg­vii­du Spor­dik­lu­bi­le 5040 eu­rot ning Orien­tee­ru­misk­lu­bi Põr­gu­põh­ja­le 2040 eu­rot.
Ani­ja Val­la Spor­di­maail­ma ju­ha­tu­se lii­ge Lii­vi Han­sen sel­gi­tas, et toe­tust saa­vad taot­le­da klu­bid, kes on kan­tud spor­di­re­gist­ris­se. Klu­bi­de­le maks­tak­se toe­tust iga noor­te-
t­ree­nin­gu­tel osa­le­va Ani­ja val­la lap­se koh­ta 150 eu­rot ning koe­fit­sien­di­ga 1,2 ehk 180 eu­rot ju­hul, kui tree­ning­rüh­ma ju­hen­dab kut­sek­va­li­fi­kat­sioo­ni­ga tree­ner.

Taot­le­jaist jäi toe­tu­se­ta Maad­lusk­lu­bi Ani­ja, kes soo­vis 1000 eu­rot. Maad­lusk­lu­bil jäi mullune toe­tus ka­su­ta­ma­ta, klu­bi taot­les sel­le üle­too­mist käe­s­ole­vas­se aas­tas­se. Vallavalitsus pi­ken­da­b le­pin­gut.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu ale­vi­ku met­sa­de ma­jan­da­mis­töö­dest
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la tee­de töö­rühm