Toe­tus Ani­ja val­la kor­te­riü­his­tu­te­le

48
Anija vald.

Ani­ja val­la­va­lit­sus ot­sus­tas eral­da­da Ala­ve­re Ko­se maan­tee 22 kor­te­riü­his­tu­le ku­ni 13 703,52 ning Keh­ra Koo­li tä­nav 10a kor­te­riü­his­tu­le ku­ni 9445,14 eu­rot toe­tust park­la ra­ja­mi­seks. Mõ­le­mad ühis­tud taot­le­sid toe­tust vas­ta­valt vo­li­ko­gus mul­lu su­vel kin­ni­ta­tud kor­te­riü­his­tu­te toe­ta­mi­se kor­ra­le, mil­le alu­sel on ühis­tuil või­ma­lik taot­le­da toe­tust sõi­duau­to­de park­la pro­jek­tee­ri­mi­seks ja ehi­ta­mi­seks. 2020. ja 2021. aas­tal taot­lu­se esi­ta­mi­sel on toe­tu­se määr 20 ja ala­tes 2022. aas­tast taot­le­mi­sel 10 prot­sen­ti park­la pro­jek­tee­ri­mi­se ja ehi­ta­mi­se mak­su­mu­sest.

Eelmine artikkelPolitseiuudised
Järgmine artikkelLähia­jal al­gab Keh­ra rah­va­ma­ja saa­li re­no­vee­ri­mi­ne