Ter­vi­sea­met hoia­tab pet­tus­te eest

210

Pet­tu­rid on ha­ka­nud he­lis­ta­ma ter­vi­sea­me­ti või Ter­vi­se Aren­gu Ins­ti­tuu­di ni­mel ja pak­ku­ma ra­ha eest ko­du­seid tes­te ko­roo­na­vii­ru­se tu­vas­ta­mi­seks ning proo­vi­tak­se müüa ka li­ba­ra­vi­meid. Pa­ku­tud on ime­ra­vi­mit, mis lu­bab an­da vii­ru­se eest paa­ri­tun­ni­se kait­see­fek­ti, asen­da­des se­da­si mas­ki. Ter­vi­sea­met tea­tab, et te­gu on li­ba­kõ­ne­de­ga, rii­gia­su­tu­sed ei müü mi­da­gi te­le­fo­ni teel ning kui pa­ku­tak­se mi­da­gi, mis tun­dub lii­ga hea, on see­gi suu­re tõe­näo­su­se­ga pet­tus.

Eelmine artikkelKoo­liõ­pi­las­te ka­ran­tii­ni­päe­vi­kud 3. osa
Järgmine artikkelKind­ral­ma­jor TÕ­NIS­SO­NI va­ha­ku­ju Keh­ra muu­seu­mi jaoks on val­mis