Sõit­me uus kü­la­va­nem on MA­RIS TAMM

527

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kin­ni­tas möö­du­nud nä­da­lal toi­mu­nud is­tun­gil Sõit­me kü­la­va­ne­maks Ma­ris Tam­me. Sõit­me kü­la­va­nem va­li­ti mul­lu 18. det­semb­ril toi­mu­nud kü­la­koo­so­le­kul. Koos vo­li­tus­te­ga osa­le­sid va­li­mis­tel 31 kü­lae­la­nik­ku, kel­lest 29 olid Ma­ris Tam­me kü­la­va­ne­maks va­li­mi­se poolt, 2 olid vas­tu. Uus kü­la­va­nem te­gi et­te­pa­ne­ku kin­ni­ta­da kü­la­ko­gus­se li­saks te­ma­le veel Sir­li Ka­ja, Mee­lis Valk ja Raien Enok. Kü­la­ko­gu va­li­ti ühe­hääl­selt. Kü­la­va­nem ni­me­tas prio­ri­teet­se­teks tee ja las­te heao­lu­ga seo­tud kü­si­mu­sed. Sõit­me kü­las on kaks eral­di­seis­vat piir­kon­da, mi­da eral­da­vad met­sad ja Kuu­sa­lu-Muuk­si maan­tee – va­na Sõit­me ja Lee­gi­ran­na ela­mua­ren­dus. Uus kü­la­va­nem elab va­nas kü­lao­sas, kus on ha­ka­tud aru­ta­ma kü­si­must, kas kü­la võiks ja­ga­da ka­heks, ku­na kok­ku­puu­teid on vä­he.

Eelmine artikkelVai­kus võr­dub ra­hu
Järgmine artikkelRaa­si­ku koo­lis te­gid tüd­ru­kud kuu ae­ga puu­tööd, poi­sid süüa