TAA­VI TŠERN­JAVS­KI või­tis Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel pronk­si

1366
TAAVI TŠERNJAVSKI. Foto Marko Mumm

Möö­du­nud nä­da­la­va­he­tu­sel Las­na­mäe ker­ge­jõus­ti­ku­hal­lis toi­mu­nud rah­vus­va­he­li­sel mit­me­võist­lu­se või­tis  mees­te seits­me­võist­lu­se his­paan­la­ne Jor­ge Ure­na 6091 punk­ti­ga. Tei­se ko­ha ja Ees­ti meist­ri­tiit­li tee­nis Ris­to Lil­le­mets 5996 punk­ti­ga. Nel­jan­da ko­ha­ ja Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel hõ­be­da tee­nis küm­ne­võist­lu­se MM-hõ­be Mai­cel Ui­bo 5924 punktiga. Te­mast jäi vaid 14 punk­ti­ga ma­ha uue isik­li­ku re­kor­di püs­ti­ta­nud Kol­ga­kü­la mit­me­võist­le­ja Taa­vi Tšern­javs­ki 5910 punk­ti­ga.

Taa­vi Tšern­javs­ki pa­ran­das oma seits­me­võist­lu­se re­kor­dit 148 punk­ti­ga. Ta jook­sis 60 meet­rit aja­ga 7,09 se­kun­dit (851 punk­ti), hüp­pas kau­gust 7,26 meet­rit (876), tõu­kas kuu­li 14,49 meet­rit (758), hüp­pas kõr­gust 1,96 meet­rit (767), jook­sis 60 meet­rit tõk­keid 8,17 se­kun­di­ga (939), üle­tas tei­vas­hüp­pes 4,80 meet­rit (849) ning jook­sis 1000 meet­rit aja­ga 2.40,35 mi­nu­tit (870).

Eelmine artikkelAja­loo­kon­ve­rents 800 aas­ta va­nu­sest Kuu­sa­lu ki­hel­kon­nast
Järgmine artikkelTuris­mi­mes­sil kut­sus­ti mõi­sa­tuu­ri­le ja ka­las­ta­ma