Spordiuudised

231
HC Kehra käsipallimeeskonna mängija JANAR MÄGI (sinises särgis). Foto HELIN POTTER/Eesti Käsipalliliit

Käsi­pal­li Bal­ti lii­gas alis­tas HC Keh­ra/Ho­ri­zon Pulp&Pa­per lau­päe­val võõrsil SK Ta­pa/N.R. Ener­gy 30:24. Ind­rek Nor­mak vis­kas 6, Da­vid Mam­po­ria 5, Ja­nar Mä­gi ja Dmõt­ro Jan­kovs­ki 4 vä­ra­vat. Pü­ha­päe­val kao­tas HC Keh­ra võõr­sil Vil­jan­di HC-le 20:25, kui­gi juh­tis poo­la­jaks 12:7. Ser­gio-Sil­ver Kree­gi­ma vis­kas kao­ta­ja­te kon­tos­se 6 vä­ra­vat. Män­gud läk­sid ka Ees­ti meist­ri­lii­ga ar­ves­tus­se, HC Keh­ra asub Põl­va Ser­vi­ti jä­rel tei­sel ko­hal.

Kä­si­pal­li Ees­ti ka­ri­ka­võist­lus­tel C-va­nu­sek­las­si tüd­ru­ku­te­le (sün­di­nud 2006. aas­tal ja hil­jem) Ta­pa spor­di­kes­ku­ses sai tree­ner Kau­po Lii­va ju­hen­da­tud HC Keh­ra võist­kond kuue fi­na­lis­ti seas viien­da ko­ha.

Jalg­rat­ta­sõi­du cyc­lok­ros­si Le­zy­ne võist­lus­sar­ja eta­pil Suu­re-Jaa­nis osa­le­nud Kuu­sa­lu rat­tak­lu­bi noors­port­las­test või­tis Georg Sa­lu­puu va­nu­se­klas­sis M12. M14 oli Ru­ben Käärst 6., Mar­kus Alek­san­der Saar 8., And­reas Vil­bas­te 9., Her­len Ka­jo 13., Sten Erik Soi­ver 34. M16 sai Evar Saul 8. ja Mau­ro Erik Saar 12. ko­ha.

Ani­ja val­la meist­ri­võist­lus­tel ker­ge­jõus­ti­kus võit­sid kolm esi­koh­ta 14aas­tas­te seas Os­kar Luks ja Anett Lii­sa Parts, kes olid edu­kai­mad 100 m ja 800 m jook­sus ning kau­gus­hüp­pes. Ma­ri Kles­ment oli pa­rim 100 m jook­sus ja kau­gus­hüp­pes. Tei­si võit­jaid: 100 m jook­sus Ruu­di Ot­ti­saar, 800 m jook­sus Jaan Viir­mann ja Me­ri­lin Aru­mets, kau­gus­hüp­pes Mih­kel Kuu­se, kõr­gus­hüp­pes Sig­mar Seer­mann ja Mel­la-Riin Rauam, noor­test Hend­rik Lill­soo ja Jet­te-Lii Rauam, tei­vas­hüp­pes Hei­ko Kraub­ner, ket­ta­hei­tes Laur Kip­per ja Crist­lin Kuld­maa, kuu­li­tõu­kes Ro­man Svi­ri­dov ja Mel­la-Riin Rauam.

Har­ju­maa võrk­pal­li meist­ri­võist­lus­tel Kii­li spor­di­hoo­nes oli Aru­kü­la mees­kond viies.

AND­RUS NILK

Eelmine artikkelAvaldus Elektrilevile
Järgmine artikkelAru­kü­la ral­li­fän­nid olid MM-eta­pi kor­ral­da­ja­te hul­gas