Sotsiaaltoetused Anija vallas sel aastal suuremad – sünnitoetus 320 eurot

3818

Kasvasid sünni-, matuse-, 100aastase sünnipäeva ja erakorraline toetus.

Anija vallavolikogu kinnitas möödunud aasta viimasel istungil 16 poolthäälega sotsiaaltoetuste uued piirmäärad ja nende maksmise korra. Varasemad sotsiaaltoetuste määrad kehtisid 2011. aastast.

Sellest aastast on oluliselt suurem sünnitoetus. Kui varem oli see 191,73 eurot, siis nüüd on see 128 euro võrra suurem ehk 320 eurot. Sünnitoetuse saab, kui lapse mõlemad vanemad või üksikvanem on Anija valla kodanikud ning ühel vanemal on sissekirjutus valda vähemalt aasta enne lapse sündi. Valla eelarvest on sünnitoetuste lisaks planeeritud 9000 eurot.

100aastase sünnipäevatoetus on 25 euro võrra suurem kui möödunud aastal ehk 100 eurot.

Erakorralise toetuse piirmäär, mis varem oli 319,56 eurot, kasvas 30 euro võrra ehk 350 euroni.

Matusetoetuse suurus oli möödunud aastal 63,91 eurot. Nüüd on see 86 euro võrra suurem ehk 150 eurot. Valla eelarvesse tähendab see 5600 euro lisandumist matusetoetusteks võrreldes möödunud aastaga.  Ülejäänud sotsiaaltoetuste piirmäärad jäid samaks, kuid ümardati ülespoole.

Marge Raja: „Sotsiaaltoetuste muutuste puhul võrdleme nende suurust ja vastavust teiste Ida-Harjumaa valdadega. Toetuste suurendamise ettepanekud tulid uue vallavolikogu komisjonidelt. Me võtsime need arvesse ja tegime nende põhjal ettepanekud toetuste tõstmiseks.“

Raasiku vallas toetused samad

Raasiku vallas on sotsiaaltoetused sel aastal sama suured kui varem. 320 euro suurune sünnitoetus ning 128 euro suurune matusetoetus on kehtinud 2011. aastast, kui toetused teisendati kroonidest eurodesse.

Sünnitoetuse saamiseks peavad olema mõlemad vanemad või üksikvanem lapse sünnile eelneva aasta 31. detsembri seisuga Raasiku valla kodanikud.

Sotsiaaltoetuse või hüvitise määr on jätkuvalt kuni 64 eurot kuus, erandjuhtudel on vallavalitsuse korraldusega õigus maksta sotsiaaltoetust suuremas määras. 100aastase sünnipäeva toetust Raasiku vallas ei maksta.

Kuusalu vallas

Kuusalu valla sünnitoetus on 320 eurot. See on kehtinud 2006. aastast, kui Kuusalu ja Loksa vald ühinesid. Matusetoetus on 64 eurot ning kehtinud 2008. aastast.

100aastase sünnipäeva toetust Kuusalu vallas pole. Ühekordse toetuse suurus on kuni 192 eurot.

Loksa linnas

Loksal makstakse sünnitoetust 200 eurot kahe esimese lapse sünni puhul ning alates kolmandast lapsest 300 eurot.

Matusetoetuse suurus on 130 eurot. Ühekordne toetus on kuni 150 eurot aastas.

Eelmine artikkelEKSPERIMENT: kõige keerulisem on protokolli leida Anija valla kodulehelt
Järgmine artikkelHarjumaa ÜTK muudab avalike bussiliinide tsoone ja tõstab piletihinda