Sõnumitoojas 21. aprillil

238
 • Keh­ra nais­ko­du­kaits­jad kut­su­vad Si­ni­lil­le kam­paa­nia raa­mes orien­tee­ru­ma;
 • Ani­ja val­las oli kõ­ne all õpi­las­te vaim­ne ter­vis;
 • Keh­ras uus bus­si­pea­tus;
 • Keh­ra mõi­sa ja sov­hoo­si tal­li­me­he JU­HAN ARU mee­nu­tu­sed;
 • Kuu­sa­lu val­la an­de­ka­te sport­las­te toe­tus­sum­mad on vai­de tõt­tu muu­de­tud;
 • Oma­nik soo­vib An­di­nee­me Vai­nu sa­da­ma ehi­ta­da se­te­te tõt­tu suu­re­maks;
 • Kuu­sa­lu noor­te bän­di­rin­gi ju­hen­da­ja REIN T. RE­BA­NE teeb sõp­ra­de­ga en­da lau­lu­de plaa­ti;
 • Val­ge­jõe Vei­ni­vil­la vii­na­mar­ja­vein päl­vis Pa­ris Wi­ne Cup hõ­be­me­da­li;
 • Kuu­sa­lu val­la­tee­de grei­der­da­jad ja teeäär­te niit­jad;
 • Vabas­tus Kuu­sa­lu val­la las­teae­da­de osa­lus­ta­sust;
 • Raa­si­kul alus­ta­tak­se ru­la­par­gi ra­ja­mist;
 • Raa­si­ku vald lii­tub Kesk-Ees­ti Jäät­me­hool­dus­kes­ku­se­ga;
 • Raa­si­ku vo­li­ko­gu pi­das sel­le aas­ta esi­me­se di­giis­tun­gi;
 • Vald pa­neb Aru­kü­las ela­muk­run­di oks­jo­ni­le;
 • Raa­si­ku val­las hea­kor­ra­kuu.

Ostke värske ajaleht!
Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 28. aprillil.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu noor­te bän­di­rin­gi ju­hen­da­ja REIN T. RE­BA­NE teeb sõp­ra­de­ga en­da lau­lu­de plaa­ti
Järgmine artikkelPika­ve­re koo­li õpi­las­tes tär­ga­nud orien­tee­ru­mi­se hu­vi pü­sib tal­lel