Sõnumitoojas 17. oktoobril

1241
 • Kuusalu valla maamaksu tõus kütab kirgi;
 • Kuusalu valla 80. aastapäev tähistamisest Kolgakülas;
 • Kuusalu valla turismi- ja ettevõtluskoordinaator on AILE PILBERG Pudisoolt;
 • Kolgas on kivisild olnud 130 aastat;
 • TIINA BENDER Kuusalu koolist on aasta gümnaasiumiõpetaja finalist Harjust;
 • Raasiku vald toetab kiriku oreli remonti;
 • Kalesi põlenud korterite omanikud soovivad neid vallale müüa;
 • Mistra-Autex sai esimese ettevõttena toetust ressursitõhususe taotlusvoorust;
 • Kehtestati Raasiku suure arenduse planeering;
 • KIK annab Aruküla jäätmejaama rajamiseks 94 078 eurot;
 • KIK annab Kehra jäätmejaama rajamiseks 94 078 eurot;
 • Kampaania „Anija värvib” on lõppenud;
 • Talupidaja KAJA PIIRFELDT Lillist oli aasta kutseõppeasutuse õpetaja nominent;
 • Anija valla 10 LEADER-projektile kokku 181 625 eurot.
Ostke värske ajaleht!
Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 24. oktoobril.
Eelmine artikkelKeh­tes­ta­ti Raa­si­ku suu­re aren­du­se pla­nee­ring
Järgmine artikkelKeh­ra ja Aru­kü­la langesid ka­ri­ka­võist­lus­tel kon­ku­rent­sist