Sal­mis­tu sa­da­ma rah­va­roh­ke ava­pi­du

108

Sal­mis­tu sa­da­ma ope­raa­tor Port Sal­mis­tu OÜ kor­ral­das pü­ha­päe­val, 31. juu­lil sa­da­ma ava­peo. Koos­töö­part­ne­ri­te­le sa­da­mas kor­ral­da­tud vas­tu­võ­tu­le järg­nes akus­ti­li­ne kont­sert, kus esi­ne­sid Port Sal­mis­tu OÜ ju­ha­tu­se lii­ge Stig Räs­ta ja Ro­bert Vaig­la. Ter­vi­tus­sõ­nad üt­le­sid Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt ja Sal­mis­tu kü­la­va­nem Ind­rek Suits. Kü­la­va­nem lau­sus, et sa­da­mat on oo­da­tud küm­neid aas­taid ja kü­la on õn­ne­lik, et see on val­mis. Pea­gi saab Sal­mis­tu kü­lap­lat­si, mis on üks osa kü­la aren­gup­laa­nist. Siis on kü­lal kaks mär­gi­list ob­jek­ti – kui kü­lap­lat­sil on lii­ga pa­lav, saab üri­tu­si kor­ral­da­da sa­da­mas ja vas­tu­pi­di, kui sa­da­mas on vä­ga tuu­li­ne, on või­ma­lik te­ha üri­tus kü­lap­lat­sil, sõ­nas ta. Stig ja Silver Rästa hoidsid slipi ees linti, mille lõikasid läbi val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt ja kü­la­va­nem Ind­rek Suits. Kü­la­va­nem kuu­lu­tas sa­da­ma amet­li­kult ava­tuks. Õh­tu­sel kont­ser­dil oli kü­la­va­ne­ma sõ­nul rah­vast üle 500. Aas­taid la­gu­ne­nu­na seis­nud Sal­mis­tu sa­da­ma re­no­vee­ris Kuu­sa­lu val­la tel­li­mu­sel Kau­rits OÜ, val­lal ku­lus sel­leks 1,7 mil­jo­nit eu­rot, mil­lest riik an­dis vei­di üle 790 000 eu­ro ja üle­jää­nu osas võt­tis vald lae­nu. Port Sal­mis­tu OÜ eel­käi­ja Ras­ta Mu­sic OÜ või­tis Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud ope­raa­to­ri kon­kur­si. Le­ping on val­la­ga sõl­mi­tud 30 aas­taks. Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus an­dis et­te­võt­te­le sa­da­ma üle tä­na­vu juu­ni al­gu­ses.

Eelmine artikkelAru­kü­la 12. koh­vi­ku­te­päe­val olid ava­tud 12 ko­du­koh­vi­kut
Järgmine artikkelMARIA PRÄÄTS: „Värs­ke kar­tul ehk Ees­ti gur­mee on müü­gi­val­mis“