Rii­gi toe­tus­ra­ha oma­va­lit­sus­te­le Uk­rai­na las­te eest

201

Ha­ri­dus- ja tea­dus­mi­nis­ter Tõ­nis Lu­ka­se käsk­kir­ja­ga eral­da­ti Uk­rai­nast saa­bu­nud sõ­ja­põ­ge­ni­ke las­te ha­ri­du­se ta­ga­mi­se toe­ta­mi­seks üld­ha­ri­dus­koo­li­de, las­teae­da­de ja -hoi­du­de pi­da­ja­te­le ehk val­da­valt oma­va­lit­sus­te­le täien­da­valt kok­ku 5 127 454 eu­rot aja­va­he­mi­ku 24. veeb­ruar-31. mai 2022 eest ning 6 872 307 eu­rot aja­va­he­mi­ku 1. juu­ni-31. au­gust 2022 eest. Ani­ja vald sai Uk­rai­na koo­liõ­pi­las­te eest 51 106 eu­rot ja las­teaia­las­te eest 18 600 eu­rot, Kuu­sa­lu vald 32 890 eu­rot koo­lis ja 8370 eu­rot las­teaias käi­va­te Uk­rai­na õpi­las­te eest, Raa­si­ku vald Uk­rai­na põ­ge­ni­ke las­te las­teaia­koh­ta­de eest 1395 eu­rot, Lok­sa linn sõ­ja­põ­ge­ni­ke las­te koo­li­ha­ri­du­se eest 55 660 eu­rot ja las­teaia­koh­ta­de toe­tust 29 760 eu­rot. Ra­has­ta­mi­se alu­seks on võe­tud õpi­las­põ­hi­ne pea­ra­ha oma­va­lit­sus­te kesk­mi­se ku­lu alu­sel – alus­ha­ri­du­se ja hoiu pu­hul 465 eu­rot ja üld­ha­ri­du­ses 506 eu­rot ühes ka­lend­ri­kuus.

Eelmine artikkelKrii­si­ko­mis­jo­ni­de ühi­sõp­pus Tai­fuun
Järgmine artikkelKuEL ja val­la­va­lit­sus kor­ral­da­sid val­la­ma­jas et­te­võt­lus­päe­va