Re­for­mie­ra­kon­na Ani­ja piir­kon­na ju­hi­na jät­kab PEEP KASK

49
Peep Kask

Keh­ras 12. veeb­rua­ril toi­mu­nud üld­koo­so­le­kul va­li­ti Ees­ti Re­for­mie­ra­kon­na Ani­ja piir­kon­na esi­me­heks Peep Kask, kes oli sel­les ame­tis ka eel­mi­sel pe­rioo­dil. Li­saks tal­le va­li­ti piir­kon­na kol­me­liik­me­lis­se ju­ha­tus­se Kül­li­ki He­ris ja Ma­rek Suik. „Re­for­mie­ra­kon­na Ani­ja val­la mees­kond on lu­ba­nud seis­ta sel­le eest, et val­la juh­ti­mi­ne oleks ava­tud ja as­ja­tund­lik, ning pea­me vä­ga olu­li­seks, et meie va­li­mis­tel an­tud lu­ba­du­sed saak­sid täi­de­tud,“ lau­sus Peep Kask. Re­for­mie­ra­kon­na Ani­ja val­la piir­kon­nas on 16 lii­get. Piir­kon­na­ju­hi sõ­nul on ju­ha­tus val­mis mees­kon­da tu­gev­da­ma, kaa­sa­ma sin­na uu­si ini­me­si.

Eelmine artikkelKeh­ra Las­te­ta­re juur­dee­hi­tus on val­mis
Järgmine artikkelKuu­sa­lu kuns­ti­de koo­li juurde­ehituse p­ro­jek­tile 21 500 eu­rot