Keh­ra Las­te­ta­re juur­dee­hi­tus on val­mis

37
Ühe­kord­ne juur­dee­hi­tus teh­ti las­teaia park­la­pool­ses­se kül­ge.

Ani­ja val­la­va­lit­sus väl­jas­tas ka­su­tus­loa Keh­ra Las­te­ta­re las­teaia juur­dee­hi­tu­se­le. Sel­le­ga sai las­teaed juur­de ruu­mid ka­he­le rüh­ma­le, mis olid ala­tes uue las­te­aia­ma­ja val­mi­mi­sest üle­möö­du­nud aas­ta det­semb­ris aju­ti­selt pai­gu­ta­tud las­teaia saa­li. Seal olid rüh­mad eral­da­tud aju­ti­se va­he­sei­na­ga. Las­teaia juur­dee­hi­tus läks maks­ma 643 730 eu­rot, ehi­tas OÜ Dan­vil­le. Ehi­ta­mist alus­ta­ti möö­du­nud su­vel lõ­pus, ühe­kord­ne juur­dee­hi­tus teh­ti las­teaia park­la­pool­ses­se kül­ge. Rüh­mad ko­li­sid uu­tes­se ruu­mi­des­se eel­mi­sel nel­ja­päe­val, 29. veeb­rua­ril, juur­dee­hi­tu­se pi­du­lik ava­mi­ne on käe­so­le­val nel­ja­päe­val, 7. märt­sil. Las­te­ta­res on 9 rüh­ma.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu rah­va­ma­jas saab nä­ha JÜ­RI VOI­TI loo­dus­fo­to­de näi­tust
Järgmine artikkelRe­for­mie­ra­kon­na Ani­ja piir­kon­na ju­hi­na jät­kab PEEP KASK