Raasiku volikogus päriti aru kultuuriseltsi rahastamisest

567

Raasiku vallavolikogu liige TIINA RÜHKA esitas 10. augustil revisjonikomisjonile arupärimise Aruküla Kultuuriseltsi tegevjuhi ametisse määramise ning tasustamiskorra kohta.

Arupärimises küsis ta, mil viisil saab ülevaadet Aruküla Kultuuriseltsi koosseisudest, kuidas jagunevad selle personalikulud, kes kinnitab töötasud ning kes asendas seltsi juhti Garina Toomingast tema lapsehoolduspuhkuse ajal.

Raasiku vallavolikogu revisjonikomisjon pöördus vastuste saamiseks Aruküla Kultuuriseltsi juhatuse poole. Kultuuriseltsi juhatuse esimees Alari Kruusvall vastas, et kui Tiina Rühka soovib ülevaadet MTÜ Aruküla Kultuuriselts juhatuse koosseisude kohta, on võimalik pöörduda Harju maakohtu registriosakonda, kus kõigile on teave mittetulundusühingutest kergesti kättesaadav: „Praegu on seltsi juhatus viieliikmeline, juhatusse kuuluvad Age Mets, Marju Rähni, Alari Kruusvall, Henry Kari ja Guido Liiskmann.“

Personalikulude kohta teatas kultuuriseltsi juht, et Raasiku vallavalitsuse ja Aruküla Kultuuriseltsi vahelise lepingu järgi kaetakse valla eelarvest MTÜ personalikulud: „MTÜ Aruküla Kultuuriselts juhatuse liikmetele ei ole tänini töötasu ega muid rahalisi hüvitisi makstud. Tegevdirektori ja ringitöötajate tasud määrab seltsi juhatus, lähtudes vallavalitsuselt personalikuludeks eraldatud summast.“

Kes asendas tegevjuhti?
Küsimusele, kui kultuuriseltsi tegevjuht GarinaToomingas oli 2009. ja 2010. aastal lapsehoolduspuhkusel, siis kes teda asendas, vastas seltsi juhatus, et Garina Toomingase tööleping oli peatatud 2008. aasta 3. novembrist 31. maini 2010, teda asendas 28. septembrini Henri Reeder, sealt edasi Mari-Liis Must.

Aruküla Kultuuriselts kinnitas vastuses, et Garina Toomingas ei ole seltsilt saanud lapsehoolduspuhkuse ajal sotsiaalmaksuga maksustatavaid tasusid.

Asendajate leidmise kohta käivat küsimust kommenteeris Alari Kruusvall järgnevalt: „Vastavalt seltsi põhikirjale valib tegevdirektori ning vajadusel tema asendaja juhatus. Mõlemad asendajad leidis juhatus seltsi liikmete hulgast. Juhatusele oli oluline, et asendaja oleks seltsi tööga kursis ja olnud aktiivne liige.“

Arupärimise teinud Tiina Rühka tõdes, et selgitused olid korrektsed ja rahustavad, aga mitte vastust andvad: „MTÜ juhatus andis sellise korrektselt vormistatud vastuse, nagu ta anda saigi. Mõtlen nende vastuste üle ja teatud asju veel täpsustan.“

Tiina Rühkalt täpsustavaid küsimusi Aruküla Kultuuriseltsile seni tulnud ei ole, ütles Alari Kruusvall eelmise nädala lõpus.

Emotsioonid volikogus
Volikogu liige Olev Rähni pidas 14. septembril toimunud volikogu istungil, kui päringule vastust ette loeti, küsimusi solvavaks ja sõnas: „Meid on valitud valla kohalikku elu korraldama, et oleks hea elada nii suurtel kui väikestel. Kuid rahakott, mis ühist eesmärki kannab, on õhuke. Selleks on ärksamad inimesed kutsunud kokku mittetulundusühingud. Mitmedki neist võiks vabariigis eeskujuks seada. Küsima peaks konkreetselt, mitte kadedusest.“

Olev Rähni kritiseeris arengu- ja planeerimiskomisjoni, kes peaks tegelema valla arenguga: „Kui meil oli äsja Raasiku mänguväljaku planeerimise arutelu, leidis komisjon ainult takistusi, kuid ei pakkunud alternatiive. Kevadel taotles MTÜ Vabakooli Selts vallalt mitmeid variante gümnaasiumi avamiseks – kahjuks ei saanud, sest arengu- ja planeerimiskomisjon oli väga vastu. Millega komisjon tegeleb?“

Tiina Rühka põhjendas oma päringut: „Küsimus MTÜde kohta ei ole patt, sest valla eelarvest rahastatakse nendest mitmeid. Oleme neid nõrgalt kontrollinud, see on meie viga, revisjonikomisjon peab olema analüütiline, mitte rahustav. Soliidseid raha­eraldusi on meil õigus ja vajadus kontrollida.“

Seepeale kommenteerisid volikogu liikmed Are Kaurit ja Avo Möls, et kõigi MTÜde pearahastaja ei ole vald.

Raasiku valla arengu- ja planeerimiskomisjoni aseesimees Olev Sinijärv täpsustas, et arupärimine ei olnud komisjonilt, vaid Tiina Rühkalt. „Komisjonis on suur liikmeskond, kaks neist Raasikult, ülejäänud mujalt. Mänguväljaku teemat käsitledes vaadati ohte ja komisjoni otsus oli kaaluda ka muid võimalusi ja kohti.“

Eelmine artikkelLiiklusõnnetus Leesi-Tammistu teel
Järgmine artikkelHaruldane hõbemüntide aare on pärit Anija vallast