Raasiku vallavalitsuse uus liige jäi kinnitamata

1663

Raasiku vallavolikogus jagunesid uue liikmekandidaadi OLEV RÄHNI valimisel poolt- ja vastuhääled võrdselt ning otsus jäi vastu võtmata.

Raasiku vallavolikogu maikuu istungi päevakorras oli vallavalitsuse liikme ametisse nimetamine. Vallavanema esitatud kandidaati, endist volikoguliiget Olev Rähnit toetas 7 volikoguliiget, sama palju oli vastuhääli. Istungil jäi pärast viigilist hääletust kõlama seisukoht, et volikogu esimehe Ants Kivimäe  hääl on otsustav ning leiti, et Olev Rähni on määratud vallavalitsusse.
Kuid järgmisel päeval saatis vallasekretär Gunnar Nuuma volikogu esimehele kirja, et seadus ei luba olukorda, kus võrdse häälesaagi korral saab otsustavaks volikogu esimehe hääl. Protokolli kirjutati hiljem, et otsust vastu ei võetud.
Vallavalitsusse hakati valima uut liiget pärast seda, kui sinna kuulunud Olavi Liivandi esitas lahkumisavalduse. Vallavanem Raivo Uukkivi selgitas istungil volikogule, et Olavi Liivandi lahkus vallavalitsusest, sest ei jõua igal nädalal istungitel osaleda ning vallavalitsuse töösse panustada. Raasiku aleviku elanik Olavi Liivandi märkis, et see oli pikalt kaalutud otsust, mitte tehtud emotsiooni ajendil.
Vallavanem Raivo Uukkivi kommenteeris Sõnumitoojale: „Raasiku vallas on praegu nii, et vallavalitsuse liikmeid on viis, neist kaks – mina ja abivallavanem Ardo Niinre, oleme valla tegevjuhid ja ülejäänud kolm on volikogus koalitsiooni moodustanud nimekirjade esindajad. Kuna vallavalitsusest lahkus valimisliidu Kodukoha Eest liige, siis nendelt ma kandidaadi nime ka sain ning selle seaduse kohaselt esitasin. Järgmisel istungil kavatsen esitada ikka sama nime, kui valimisliit ise muutusi ei tee.”
Vallavalitsusest lahkumisega taastusid Olav Liivandi volitused volikoguliikmena. Ta valiti volikogusse 2013. aasta sügisel kohalikel valimistel. Tema volituste taastamisega lahkus volikogust valimisliidu  Kodukoha Eest asendusliige, Aruküla elanik ja endine vallavanem Olev Rähni.
Vallavolikogu liikmed uurisid enne hääletust, kas kandidaate saab esitada ainult vallavalitsus ning kas hääletus ei peaks olema salajane. Volikogu esimees vastas, et salajast hääletust pole tarvis ning vallavalitsusse saab liikmeid pakkuda ainult vallavalitsus.
Raasiku vallas on koalitsioonis valimisliidud Kodukoha Eest ja Üheskoos ning IRL, kellel on volikogus kokku 9 kohta. Opositsiooni jäänud Reformierakonnal on 6 kohta.
Vastuhääled andsid opositsiooni kuuluva Reformierakonna liikmed Aare Ets, Helle Vaga, Tiina Rühka, Ivar Vilberg, Are Kaurit ning koalitsiooni poolelt valimisliidu   Üheskoos   liikmed   Talvi    Aruaas     ja    Tõnu   Suurkuusk.
Olev Rähni kandidatuuri toetasid Reformierakonna valimisnimekirja liige Kaido Kirsip, IRLi esindaja Anne Veltmann ning valimisliidust Kodukoha Eest Ants Kivimäe, Olev Sinijärv, Avo Möls ning valimisliidust Üheskoos Jako Reinaste ja Andrus Mossov.
Vallasekretär Gunnar Nuuma selgitas, et: volikogu esimehe hääl on sama õigusjõuga, kui kõigi teiste volikoguliikmete hääled ning ei oma eristaatust häälte võrdsel jagunemisel. Volikogu komisjonis on häälte võrdsel jagunemisel otsustav esimehe hääl.
Valla põhimääruse järgi peab vallavalitsusse kuuluma lisaks vallavanemale veel vähemalt 3 liiget. See nõue on praegu täidetud ning vallavalitsus saab oma tegevust jätkata. Vallavalitsusse kuuluvad vallavanem Raivo Uukkivi, Sander Linikoja, Uno Holmberg ja Ardo Niinre.
Volikogu esimees Ants Kivimäe ütles, et hääletus on uuesti päevakorras juunikuus: „Olev Rähni jääb ikka kandidaadiks ning selles osas midagi ei muutu. Usun, et siis õnnestub otsus vastu võtta, sest kui enne hääletust volikoguliikmetega rääkisime, leiti, et Olev Rähni on sellele kohale väga väärt kandidaat, mistõttu ka ise tema poolt hääletasin.”

Eelmine artikkelMuusikakoolide õpilaste konkursitulemused
Järgmine artikkelKihelkonnamäng Vihasoos