Raasiku vallavalitsuse osakonnajuhataja KARIN MÖLLITS

84
Karin Möllits

Raa­si­ku val­la­va­ne­ma asen­da­ja Ants Ki­vi­mäe ni­me­tas ala­tes 1. ok­toob­rist ha­ri­dus- ja sot­siaa­lo­sa­kon­na ju­ha­ta­ja ame­tis­se se­ni­se osa­kon­na­ju­ha­ta­ja ko­hu­se­täit­ja Ka­rin Möl­lit­sa (pil­dil). Ta on Raa­si­ku val­la­va­lit­su­ses töö­ta­nud li­gi 18 aas­tat, alus­tas 2005. aas­tal tu­gi­isi­ku­na HO­Li töö­tu­te pro­jek­tis. Ala­tes 2006. aas­tast töö­tas Ka­rin Möl­lits val­la sot­siaal­hool­dus­töö­ta­ja­na ning ap­ril­list 2008. ku­ni tä­na­vu 1. ok­toob­ri­ni sot­siaal­töös­pet­sia­lis­ti­na. Ta on lõ­pe­ta­nud sot­siaal­töö eria­lal Tal­lin­na Pe­da­goo­gi­li­se Se­mi­na­ri ning oman­da­nud Tal­lin­na Üli­koo­lis sot­siaal­tea­dus­te ma­gist­ri­kraa­di.

Eelmine artikkelÕiguskantsler soovitas Anija voliko­gul viia määrus maamaksu kohta seadustega kooskõlla
Järgmine artikkelKuusalu vallavalitsus tunnustas aasta haridustöötaja ja hariduse sõbra nominente