VEL­JO TOR­MI­SE vir­tuaal­kes­ku­se­le Hooand­ja­ga 12 530 eu­rot

53

MTÜ Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selts ko­gus täh­ta­jaks, 26. no­vemb­riks in­ter­ne­ti an­ne­tusp­lat­vor­mi Hooand­ja.ee abil Vel­jo Tor­mi­se Vir­tuaal­kes­ku­se eda­sia­ren­da­mi­seks 12 530 eu­rot, soov oli ko­gu­da vä­he­malt 10 000 eu­rot. An­ne­ta­jaid ehk hooand­jaid oli 283. Tor­mi­se selt­si te­gev­juht Ul­vi Rand: „Ole­me vä­ga rõõm­sad, ees­märk on üle­ta­tud. Te­ge­le­me an­ne­ta­ja­te­le lu­ba­tud kin­gi­tus­te­ga. Taot­le­me vir­tuaal­kes­ku­se­le toe­tust ka Kul­tuur­ka­pi­ta­lilt ja kul­tuu­ri­mi­nis­tee­riu­milt.“

Eelmine artikkelEla­ni­kud te­gid et­te­pa­ne­kuid Kurg­la ak­tii­va­la koh­ta
Järgmine artikkelKiiu män­gu­tup­pa too­di an­ne­ta­mis­tal­gu­te­ga hulk va­ja­lik­ke ese­meid